Gmina rozbuduje oczyszczalnię

Blisko 16 mln zł będzie kosztowała rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie. Gmina pozyskała na ten cel 7,2 mln zł z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-20.

W planach jest także zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 3 mln zł. Po rozbudowie oczyszczalnia ma być nowocześniejsza, co zapewni stabilność jej pracy, będzie mogła także przyjąć więcej ścieków, w tym m.in. z letniska w Nowym Dębcu, gdzie istniejąca oczyszczalnia zostanie zlikwidowana.

By zrealizować inwestycję gmina zakupiła liczącą ponad 1 hektar działkę od Stadniny Koni w Racocie, na której staną nowe obiekty. Obecny budynek będzie przygotowany do użytkowania biurowo-socjalnego. Zakończenie prac przewidziano na 2020 rok, a w ramach tego samego projektu przewidziana jest również wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej w Turwi.