Fotowoltaika w mieście i w gminie – przetargi ogłoszone

Miasto ogłosiło przetarg na instalację odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, a gmina lada chwila wyłoni wykonawcę.

Fotowoltaika Kościan

Gmina Kościan już podpisała umowy z mieszkańcami zainteresowanymi instalacją ogniw fotowoltaicznych bądź kolektorów słonecznych, a do końca kwietnia musieli oni wpłacić 75 proc. kwoty zawartej w umowie. Łącznie do programu zgłoszono 342 gospodarstw domowych. Do przetargu ogłoszonego przez gminę na instalację odnawialnych źródeł energii przystąpiły trzy firmy. Najtańsza oferta na instalacje fotowoltaiczne wynosi 5,1 mln zł, czyli jest tańsza o 1 mln zł od kwoty założonej przez gminę. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, najprawdopodobniej będzie realizował usługę. Tymczasem konieczne będzie ponowienie przetargu na kolektory słoneczne, bo na to zadanie nie zgłosił się żaden wykonawca. Gmina zakłada jednak, że zdoła uporać się z pełnym montażem u mieszkańców do października.

Tymczasem miasto, które również bierze udział w tym projekcie, właśnie ogłosiło przetarg na wykonawcę. Niezależnie od tego trwa proces przygotowawczy do podpisywania umów z mieszkańcami. Pracownicy urzędu będą umawiać się indywidualnie na podpisywanie umów, co będzie mieć miejsce w Urzędzie. – Wystartowaliśmy później niż gmina, ale nabieramy tempa i myślę, że jest szansa na realizację tego programu równolegle przez oba samorządyocenia Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza.