Fotowoltaika w Kościanie

Trwa zakładanie instalacji fotowoltaicznych i paneli solarnych na dachach domów mieszkańców Kościana.

Fotowoltaika Kościan

Proces powinien zakończyć się do połowy lutego. Wykonawca otrzymał przedłużenie terminu na zakończenie prac, z uwagi na konieczność dostosowania instalacji elektrycznej u wybranych mieszkańców.

 – W niektórych przypadkach przekształcenie instalacji byłoby zbyt kosztowne i zanadto ingerujące w budynek, dlatego ci mieszkańcy decydowali się przyjąć mniejszą moc – mówi wiceburmistrz Kinga Czarnecka. – W to miejsce ktoś inny decydował się na większą, by całość była zgodna z projektem.

W ramach unijnego dofinansowania w Kościanie podpisano umowy z mieszkańcami na montaż 304 instalacji fotowoltaicznych i 26 solarnych. Dodajmy, że w gminie Kościan, która również otrzymała dofinansowanie na projekt, mieszkańcy już korzystają z instalacji.