Filmowe podsumowanie 2020 roku w gminie Kościan

Na zlecenie samorządu gminnego powstał film podsumowujący miniony rok. Przedstawione są w nim m.in. zrealizowane inwestycje, a także firmy działające na terenie gminy, sport i rekreacja oraz imprezy kulturalne.

Największą inwestycją sfinalizowaną w 2020 r. była rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie, która łącznie kosztowała 21 mln zł.

– Mimo trwającej pandemii realizowaliśmy zadania, aby w naszej gminie żyło się jeszcze lepiej i jeszcze bezpieczniejpodkreśla na początku filmu wójt Andrzej Przybyła składając jednocześnie wszystkim mieszkańcom życzenia noworoczne.

Po stronie dochodów budżet gminy Kościan w 2020 r. wyniósł 107 mln zł, z czego dochody własne wyniosły 46 mln zł, czyli 43 proc. ogółu dochodów. Suma wydatków to natomiast kwota w wysokości 108 mln zł. Wydatki majątkowe, czyli przeznaczone na inwestycje pochłonęły 29 mln zł, co stanowi 27 proc. całego budżetu.

Najważniejsze inwestycje minionego roku były związane z sanitacją wsi oraz budową dróg i ścieżek pieszo-rowerowych. I tak m.in. rozbudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Racocie, wymieniono sieć wodociągową w Sepienku, a także wybudowano kanalizację sanitarną na wybranych ulicach w Starym i Nowym Luboszu. Przebudowano również kilka dróg, w tym ul. Długą i Krótką w Widziszewie, ul. Betkowską w Nowym Luboszu, a podczas przebudowy drogi powiatowej w Darnowie wyremontowano sieć wodociągową, powstała ścieżka rowerowa i nowe oświetlenie uliczne. Powstała również nowa droga na ul. Ogrodowej w Katarzyninie, natomiast w Turwi przebudowano łącznik pomiędzy ulicami Szkolną i Parkową.

W filmie wspomniano również o nagrodach dla osób działających w gminie, a także o imprezach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Tych wprawdzie z powodu epidemii za wiele w minionym roku nie było, ale kilka zdołano przeprowadzić.

Z kolei o planach gminy na ten rok przeczytacie w artykule: Ponad 34 mln zł na inwestycje w gminie Kościan