Film konkursowy „Postaw na Słońce” uczniów „Jedynki”

EkoZwiadowcy, czyli trójka uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie stworzyła film w ramach konkursu popularyzującego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Konkurs filmowy realizowany jest w ramach projektu „Postaw na Słońce” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

W ramach konkursu zarejestrowane zespoły szkolne przygotowują krótkie filmy edukacyjne. I właśnie taki film przygotowała grupa EkoZawodowców, czyli uczniów klasy VIIa SP nr 1 w Kościanie w składzie: Amelia Pluta, Aleksandra Albińska, Aleksander Maroszek. Opiekunami młodych twórców w konkursie są nauczycielka chemii Elżbieta Bartkowiak-Chomska oraz nauczycielka biologii Halina Kostecka-Bernacka. W filmie poza uczniami gościnnie wystąpił Piotr Michałowski, student III roku Wydziału Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, w którym zostały poruszone pozytywne oraz negatywne aspekty paneli fotowoltaicznych. Uczniowie będą także wdzięczni za polubienia i udostępnienia, co będzie stanowić dla nich wsparcie w konkursie.