Energia dla inwestorów

W Widziszewie w minionym tygodniu dokonano uroczystego otwarcia stacji elektroenergetycznej (GPZ). Odbiorcą energii pochodzącej z głównego Punktu Zasilania mają być firmy należące do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdującej się w Widziszewie.

Obecnie odbiorcą energii pochodzącej ze stacji jest fabryka dachówek Creaton, ale jak tylko w strefie pojawią się kolejni inwestorzy, będą mogli oni również zostać przyłączeni do sieci.

Oficjalnego przecięcia wstęgi w dniu 17 lipca dokonali samorządowcy gminy Kościan i Śmigiel oraz przedstawiciele firmy POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. będącej inwestorem projektu. – Podstawą dla wybudowania stacji GPZ było znalezienie dobrej lokalizacji względem terenów Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej – wyjaśnia Dariusz Bednarski, wiceprezes zarządu POLENERGIA. – Obiekt jest zlokalizowany na samej granicy  strefy (na granicy Widziszewa z Przysieką Polską), co zapewnia naszym potencjalnym klientom szybkie przyłączenie do sieci. Ponadto lokalizacja na uboczu strefy nie ogranicza przestrzeni inwestorom.

 Decyzja o wybudowaniu stacji zapadła w 2011 r., w oparciu o list intencyjny podpisany przez spółkę oraz gminę Kościan. W efekcie powstała dwutorowa linia napowietrzno-kablowa 110 kV. Obiekt został wyposażony w dwa transformatory o mocy 16 MVA oraz dostosowany i przyłączony do sieci z mocą 2 x 12 MW.

Zainstalowana moc przyłączeniowa jest w stanie zaspokoić przykładowo 5 tysięcy budynków jednorodzinnych, co daje około 20 tysięcy odbiorców indywidualnych lub około 8 zakładów produkcyjnych o mocy przyłączeniowej 4MW – mówi Dariusz Bednarski.

Już wkrótce na terenie strefy pojawi się kolejny inwestor. Niemiecka firma Suer na początku lipca otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w WSSE w Widziszewie.