Emerytura wyjątkowa dla stulatków

W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową, czyli dodatkowe świadczenie honorowe wypłacane przez ZUS pobiera 178 osób, które ukończyły 100 lat życia. W Inspektoracie ZUS w Kościanie obecnie jest jedna taka osoba.

Najstarsi z dostojnych jubilatów obchodzili w tym roku 109 urodziny. W całym kraju świadczenie honorowe z ZUS otrzymuje 1,9 tys. osób. Wśród stulatków pobierających świadczenie z ZUS zdecydowanie przeważają kobiety – stanowią 85 procent populacji.

Jubilat nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie to nie jest jednorazowe, ale wypłacane jest co miesiąc. Wynosi ono 100 procent kwoty bazowej, która wynosi 4003,88 zł.  Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna.

Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób uprawnionych do emerytury lub renty z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku. Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego, prezes zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego.

W Oddziale  ZUS w Ostrowie  Wielkopolskim, któremu podlega m.in. Inspektorat w Kościanie wypłacanych jest 49 dodatków dla 100-latków, w tym dla 43 kobiet i 6 mężczyzn (stan na 31.05.2019 r.). 

Najstarszą osobą w całym Oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, której wypłacany jest dodatek dla 100-latka, jest  kobieta urodzona w 1912 r.  w powiecie wolsztyńskim. Najstarszym mężczyzną  jest mieszkaniec  Ostrowa Wielkopolskiego  urodzony w 1914 r.

Podział wg jednostek przedstawia się następująco:
– Wolsztyn ­– 1 kobieta ur. 1912 r.
– Gostyń – 4 osoby:  3 kobiety, 1 mężczyzna, najstarsza kobieta ur. 1915 r., mężczyzna ur. 1918 r.
– Leszno – 8 osób: 8 kobiet, najstarsza ur. 1913 r.
– Kalisz – 8 osób: 7  kobiet, 1 mężczyzna,  najstarszy mężczyzna ur. 1917 r., najstarsza kobieta ur. w 1915 r.
– Kępno – 4 osoby:  3 kobiety, 1 mężczyzna, najstarsza  kobieta ur. 1914 r., najstarszy mężczyzna ur. 1917 r.
– Ostrów Wielkopolski – 12 osób: 10 kobiet, 2 mężczyzn, najstarsza kobieta ur. 1914 r., najstarszy mężczyzna ur. 1914 r.
Krotoszyn – 1 kobieta ur. 1919 r.
– Rawicz – 1 kobieta  ur. 1918 r.
– Jarocin – 5 osób: 4 kobiety, 1 mężczyzna, najstarsza kobieta ur.1913 r.  mężczyzna ur. 1916 r.
Ostrzeszów – 1 kobieta ur. 1915 r.
– Kościan – 1 kobieta  ur. 1919 r.
Pleszew – 3 osoby: 2 kobiety, 1 mężczyzna, najstarsza  kobieta ur. 1918 r. mężczyzna ur. 1919 r.