Dyskutowali o Europie

W Czempiniu z okazji 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej zorganizowano Czempiński Dzień Europy, którego głównym punktem programu była eurodebata z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego.

Uroczystość miała miejsce 10 maja w pałacu w Czempiniu. Po krótkim wystąpieniu burmistrz gminy Czempiń Doroty Lew-Pilarskiej i powitaniu przybyłych gości zgromadzeni wysłuchali koncertu duetu skrzypcowego „Queens of Violins”.
Następnie przyszedł czas na debatę, a wprowadzenie do niej wygłosił Robert Gorczyński, inspektor ds. Promocji Urzędu Gminy w Czempiniu. W swym referacie zatytułowanym „Polska europejska – przyczynek historyczny” nakreślił relacje Polski z Europą od czasów chrztu i powstania państwa polskiego, poprzez złoty wiek dynastii Jagiellonów i późniejszy upadek Rzeczpospolitej, aż do zrywów narodowych i odbudowania państwowości po I wojnie światowej.
W debacie wzięło udział dwóch europarlamentarzystów: Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Filip Kaczmarek z Platformy Obywatelskiej. Nie przybył natomiast wcześniej zapowiadany Marek Siwiec z Europy Plus Twój Ruch. Obaj parlamentarzyści zgodnie przyznali, że Polska przez 10 lat obecności w Unii znacznie się rozwinęła. – Od momentu wejście do UE zaczęliśmy sukcesywnie zwiększać eksport. Dzisiaj 70 proc. polskiego eksportu lokuje się w Unii Europejskiej. Gdy startowaliśmy do Wspólnoty mieliśmy deficyt w obrotach handlowych wynoszący 54 mld euro, teraz to jest 1,5 mld euro. Średnio na jednego mieszkańca z pieniędzy, które trafiły do Polski, otrzymaliśmy 1700 euro – wyliczał Andrzej Grzyb. – Polska jest jedynym krajem z 28, który nie miał recesji gospodarczej. Nasz wzrost gospodarczy wprawdzie osłabł, ale nigdy nie był gorszy od poprzedniego roku – podkreślił Filip Kaczmarek. – Podnoszenie standardów życia gospodarczego i obywatelskiego to najważniejsze rzeczy, które zyskaliśmy.
Europosłowie zwrócili również uwagę na wynegocjowanie korzystnego dla Polski budżetu Unii na lata 2014-20. – Obecnie mamy w Unii 28 krajów członkowskich, a budżet jest niższy o 3 proc. od poprzedniego, natomiast Polska otrzyma z tego tortu jedną dziewiątą. Nakłady na politykę rolną spadają w budżecie o 11 proc., a Polska zyskuje 12 proc. Czy można było więcej? – pytał retorycznie Andrzej Grzyb.
Zaproszeni goście wskazali także na wady struktur unijnych. – Unia jest mechanizmem bardzo skomplikowanym. Wiedza obywateli na temat jej funkcjonowania jest bardzo słaba. Jednym ze skutków jest niska frekwencja w wyborach europejskich – mówił poseł Kaczmarek. Z kolei Andrzej Grzyb zwrócił uwagę na kierowanie się egoizmem poszczególnych państw, a nie solidarnością zapisaną w traktacie europejskim. Jego zdaniem przejawem takiego egoizmu jest chociażby budowa gazociągu po dnie Morza Bałtyckiego, gdzie część biznesu niemieckiego, francuskiego, czy też holenderskiego chciała mieć bezpośrednie połączenie gazowe z Rosji do Berlina.
Podczas Czempińskiego Dnia Europy rozstrzygnięto też młodzieżowe konkursy plastyczne pt.: „Moje Europejskie Marzenie”, a także wystąpił Młodzieżowy Chór „Polihymnia” przy Gimnazjum w Borowie. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni zostali poczęstowani tortem urodzinowym z okazji jubileuszu 10-lecia członkostwa Polski w UE.