Dyskusja o remoncie drogi

Około 60 mieszkańców Kiełczewa przybyło na spotkanie zorganizowane przez wójta gminy Kościan w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 308. Chodzi o fragment od ronda na drodze krajowej nr 5 do sygnalizacji świetlnej w Kościanie.

By prace, który planuje przeprowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich mogły być wykonane kompleksowo, właściciele posesji znajdujących się wzdłuż drogi muszą zgodzić się na użyczenie zarządcy drogi fragmentów swych działek. Ponadto musieliby ponieść koszty związane z przepięciem do nowej linii energetycznej w wysokości około 300-600 zł.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy mieli konkretne pytania dotyczące przebiegu całej procedury. Było również kilku przeciwników takiego rozwiązania. Argumentowali m.in., że zatoki parkingowe, które miałyby powstać, będą dla nich utrapieniem, a nie zbawieniem, gdyż już teraz trudno im wyjechać z własnych posesji przez parkujące pojazdy. Utrudnieniem dla wyjazdu będzie również ścieżka rowerowa. Większość była jednak za kompleksowym remontem.

Po dyskusji ustalono, że umowy użyczenia zostaną przygotowane i rozesłane do mieszkańców. Muszą jednak podpisać je wszyscy, by remont mógł być możliwy. Wójt Andrzej Przybyła uspokajał także, że prace nie sparaliżują ruchu w tym obszarze miasta, gdyż ich ostateczny termin będzie jeszcze uzgadniany.

Więcej na ten temat napiszemy w najbliższym, papierowym wydaniu „Kościaniaka”.