Dyrektor Lehmann o swej rezygnacji

Wykonałem swoje zadanie – powiedział Piotr Lehmann, dyrektor kościańskiego szpitala powiatowego podczas konferencji prasowej poświęconej jego rezygnacji z funkcji dyrektora placówki, którą pełnił przez blisko 12 lat.

Starosta Bernard Turski i dyrektor Piotr Lehmann.

Jak zaznaczył dyrektor Lehmann funkcję tę pełnił i tak dłużej niż pierwotnie zakładał, ale chciał doprowadzić zadanie do końca. Dziś wszystkie oddziały szpitalne są w 100 procentach dostosowane do obecnych wymogów, placówka nie jest zadłużona, posiada certyfikat akredytacyjny oraz ISO. Przez 12 lat w lecznicę zainwestowano 25 mln zł ze środków pochodzących głównie z samorządu powiatu kosciańskiego jako organu prowadzącego oraz z budżetów pozostałych gmin ziemi kościańskiej.

Piotr Lehmann, który jest kardiologiem zapowiada kontynuację swej zawodowej ścieżki właśnie w tej specjalizacji, która jest jednocześnie jego pasją. Nie żegna się całkowicie ze szpitalem, stanie do konkursu na kierownika poradni kardiologicznej.

Tymczasem nowy dyrektor placówki ma zostać wyłoniony do 27 kwietnia. Wybierze go powołana do tego celu komisja konkursowa pod przewodnictwem starosty Bernarda Turskiego. Starosta zapewnia, że rada wybierze osobę kompetentną, spełniającą surowe kryteria, która podejmie się tego niełatwego zadania i będzie kontynuować obrany tor. Do momentu wyłonienia nowego dyrektora powołana zostanie osoba pełniąca funkcję dyrektora do spraw medycznych.