Dwie nowe karetki w powiecie kościańskim [ZDJĘCIA]

We wtorek, 13 lipca nastąpiło uroczyste przekazanie dwóch ambulansów medycznych, które będą służyć do ratowania zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu. Jedna karetka pozostanie w Kościanie, a druga trafi do Krzywinia.

Dwie nowe karetki w powiecie kościańskim

Oficjalne przekazanie i poświęcenie dwóch nowo zakupionych karetek odbyło się przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. W małej uroczystości brali udział dyrektor SP ZOZ w Kościanie Wojciech Maćkowiak, starosta kościański Henryk Bartoszewski, wójt gminy Kościan Andrzej Przybyła oraz radni gminni i powiatowi, a także pracownicy szpitala, w tym kierownictwo Zespołu Ratownictwa Medycznego. Obecny był również ks. kanonik Paweł Skrzypczak.

– Posiadanie nowoczesnej aparatury i pojazdów to nie tylko podnoszenie bezpieczeństwa pacjentów, ale również członków realizujących zadania medyczne. Każdego roku nasze zespoły medyczne realizują około 4,5 tysiąca wyjazdów do zdarzeń medycznych, zachorowań, wypadków. To jest średnio 12 wyjazdów na dobę. Dlatego tak ważna jest systematyczna wymiana zarówno ambulansów, jak i sprzętu będącego na ich wyposażeniupodkreślił dyrektor szpitala Wojciech Maćkowiak.

Obydwie karetki są nowe. Koszt zakupu każdej z nich w podstawowym wyposażeniu wyniósł około 390 tys. zł. Ambulans w kolorze białym dofinansowały samorządy powiatu kościańskiego (przekazana kwota to 250 tys. zł) i gminy Kościan (przekazana kwota: 100 tys. zł). To karetka typu S wyjeżdżająca w stanach zagrożenia życia, która zabezpieczana jest przez dwóch ratowników medycznych oraz lekarza. Drugi ambulans, w kolorze żółtym został zakupiony ze środków unijnych rozdzielanych przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie złożonych wniosków. Ten pojazd trafi do Krzywinia jako podstawowa karetka.

Podczas uroczystości głos zabrali również starosta Henryk Bartoszewski oraz wójt Andrzej Przybyła. Podkreślali oni ważność zakupu pojazdów z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, a także dziękowali radnym za jednomyślność co do rozdysponowania środków pochodzących z budżetów samorządów. Następnie ks. Paweł Skrzypczak po krótkim słowie wstępu i wygłoszonej modlitwie poświęcił karetki. Na zakończenie uroczystości obecni mogli obejrzeć oba ambulanse i zajrzeć do ich wnętrza.

Karetki muszą jeszcze zostać doposażone, a do użytku będą oddane jeszcze w tym miesiącu. Z kolei te, które są obecnie w użyciu pozostaną w powicie, ale będą służyły do transportu medycznego.

Fot. Milena Waldowska