Drożeje woda w gminie Kościan

Od 23 grudnia zaczną obowiązywać nowe stawki za wodę i ścieki na terenie gminy Kościan. Dotyczy to miejscowości, które są podłączone do gminnej sieci wodociągowej.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wydał decyzję o zatwierdzeniu na okres 36 miesięcy, czyli lata 2021-2024 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kościan.

Decyzja ta została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 15 grudnia br. Zgodnie z art. 24f Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli od 23 grudnia.

I tak od tej daty koszt dostarczenia wody dla odbiorcy przez najbliższe 12 miesięcy wyniesie 3,26 zł/m3 (obecnie 3,16 zł/m3), a za odprowadzenie ścieków 6,83 zł/m3 (obecnie 6,53 zł/m3). Do tego dochodzi jeszcze stała opłata abonamentowa liczona oddzielnie za wodę i ścieki w wysokości 2,60 zł od odbiorcy na miesiąc (w tej chwili: 2,50 zł). To ceny netto, a do  stawek opłat określonych w taryfie dolicza się jeszcze podatek VAT w wysokości 8 proc.

Powyższe stawki będą obowiązywać przez 12 najbliższych miesięcy. Z kolei od 23 grudnia 2022 roku ceny ponownie wzrosną i będą na następujące: woda – 3,36 zł/m3, ścieki – 7,13 zł/m3), opłata abonamentowa – 2,65 zł/mies.). Kolejna podwyżka nastąpi także w grudniu 2023 r.

Przypomnijmy, że stawki dla odbiorców Wodociągów Kościańskich wzrosły już w listopadzie (zobacz: Drożej za wodę i ścieki od 6 listopada).