Drożej za wodę i ścieki od 6 listopada

To kolejna w ostatnim czasie ogłoszona podwyżka przez lokalnego dostawcę. Tym razem drożeją woda i ścieki, które obsługują Wodociągi Kościańskie.

Spółka Wodociągi Kościańskie, która jest dostawcą wody i odprowadza ścieki od mieszkańców w całym Kościanie oraz w części gminy Kościan ogłosiła, iż Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zatwierdzone taryfy będą obowiązywać przez trzy najbliższe lata, z tym że po każdym roku należy spodziewać się podwyżki. I tak w pierwszym roku, czyli od 6 listopada tego roku do 5 listopada 2022, za metr sześcienny wody zapłacimy 3,60 zł, czyli więcej o 25 groszy od obecnej ceny, a za metr sześcienny ścieków 6,49 zł – wzrost o 55 groszy. W kolejnym roku ceny wzrosną odpowiednio o 5 i 17 groszy, a w trzecim roku obowiązywania taryfy o 1 i 8 groszy.

Podane w taryfie ceny są cenami netto, do których doliczany będzie podatek VAT w wysokości 8 proc. oraz opłaty abonamentowe.

To kolejna podwyżka ogłoszona w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że od 1 listopada wzrasta cena za śmieci na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT (zobacz: Podwyżka za śmieci od 1 listopada), a od stycznia w większości gmin będą wyższe podatki od nieruchomości.