Droga z Pianowa na ukończeniu

Ku finalizacji zmierzają prace związane z budową drogi asfaltowej łączącej Pianowo z ul. Czempińską w Kościanie. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest gmina Kościan, a tymczasem miasto ogłosiło przetarg na realizację Czempińskiej.

Inwestycja związana z budową drogi wraz z oświetleniem i ścieżką pieszo-rowerową jest wspólnym projektem miasta i gminy.

Gmina Kościan pierwsza rozpoczęła prace związane z budową drogi na terenie niezabudowanym oraz na przebudowie istniejącej drogi w Pianowie. W tej chwili pozostała już tylko kosmetyka. Zakres zadania obejmował wybudowanie drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m na terenie miejscowości Pianowo oraz 5,0 m na terenie niezabudowanym. Wzdłuż drogi powstał również ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m. Ponadto fragment został odwodniony oraz zainstalowano oświetlenie uliczne.

Teraz pora na kontynuację inwestycji przez samorząd miejski Kościana, gdyż na razie asfalt kończy się w połowie drogi prowadzącej do osiedla Konstytucji 3 Maja. Przetarg został ogłoszony 30 września, a termin składania wniosków wyznaczono do 16 października.