Dotacje na zabytki powiatu kościańskiego

Dwie parafie oraz jeden właściciel prywatny otrzymają dofinansowanie na prowadzone prace konserwatorskie związane z zabytkami. Budowle znajdują się w Śmiglu, Rąbiniu i Nielęgowie.

Rada Powiatu Kościańskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków niestanowiących własności powiatu kościańskiego.

Dotacje na łączną kwotę 50 tys. złotych otrzymają trzy podmioty. I tak Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu otrzyma 20 tys. zł na prace konserwatorsko-restauratorskie obejmujące odrestaurowanie polichromowanego wnętrza w kościele parafialnym. Z kolei Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu przyznano dotację w wysokości 15 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na prace restauratorsko-konserwatorskie na terenie nekropolii znajdującej się przy kościele parafialnym. Dotację w wysokości 15 tys. zł otrzymają także Małgorzata i Mirosław Gryś na renowację sztukaterii wewnętrznej w budynku dworu w Nielęgowie, którą nazwano Willą Berlińską.

Łącznie do Zarządu Powiatu Kościańskiego wpłynęły cztery wnioski o dotację. Jeden nie otrzymał dofinansowania.