Dopuszczono ruch rowerowy chodnikiem w tunelu na Młyńskiej

Po otwarciu tunelu pod wiaduktem kolejowym na ul. Młyńskiej w Kościanie wiele wątpliwości wzbudzał ruch rowerowy w tym miejscu. Po licznych uwagach wprowadzono nowe oznakowanie.

Nowy znak pojawił się pod koniec ubiegłego tygodnia decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, a dopuszcza on możliwość poruszania się rowerem po chodnikach znajdujących się po obu stronach drogi. Dotychczas bowiem ruch rowerowy na chodnikach był teoretycznie zabroniony, choć i tak wielu rowerzystów w obawie o własne bezpieczeństwo wolało się nim poruszać niż ruchliwą jezdnią.

Teraz rowerzyści mogą jechać zarówno jezdnią, jak i chodnikiem. – Wydział ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie na wniosek zarządcy drogi zaopiniował pozytywnie dopuszczenie ruchu rowerowego chodnikiem. Rowerzyści wybierając tę alternatywę muszą jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności, bo to pieszy ma pierwszeństwo na chodniku informuje Radosław Nowak, oficer prasowy KPP w Kościanie.

Nowe znaki ustawione na chodniku po obu stronach rozpoczynającego się tunelu zastąpiły stare, które były mało czytelne, a przedstawiały przekreślonych pieszych i rowerzystę. Miały one oznaczać koniec ścieżki pieszo-rowerowej i nakaz wjazdu rowerzysty na jezdnię, ale można było je zinterpretować jako zakaz poruszania się chodnikiem zarówno rowerzystów, jak i pieszych.

Ruch rowerowy pod wiaduktem na ulicy Młyńskiej.
Nowe oznakowanie zastąpiło poprzednie, które było mało czytelne.