Dodatkowe tory na trasie Poznań-Kościan?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji rozbudowy infrastruktury kolejowej w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej. W ramach studium zbadane zostanie m.in. zapotrzebowanie na budowę dodatkowej pary torów ze stolicy Wielkopolski w stronę Kościana.

Poznańska Kolej Metropolitalna
Budowa dodatkowych torów na trasie z Poznania do Kościana doskonale wpisałaby się w plany Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Realizacja tego przedsięwzięcia sprawiłaby, że na trasie z Poznania do Kościana, oprócz torowiska wchodzącego w skład modernizowanej linii kolejowej E-59, powstałyby dwa dodatkowe tory obsługujące ruch regionalny. Taka inwestycja doskonale wpisałaby się w plany Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która obejmie swym zasięgiem również Kościan.

To czy opłaca się budować nowe tory dowiemy się z wniosków zawartych w koncepcji rozbudowy infrastruktury kolejowej, która ma ułatwić planowanie inwestycji. Ogłoszono właśnie przetarg na przygotowanie tego dokumentu. Oprócz rozważań dotyczących nowej linii na trasie Poznań-Kościan PKP PLK chce też sprawdzić opłacalność budowy dodatkowych torów ze stolicy Wielkopolski w stronę Gniezna, Szamotuł i Środy Wlkp. – Dodatkowe tory przy rosnącej liczbie połączeń metropolitalnych pozwoliłyby na oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnegomówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W ramach studium rozpatrywana też będzie możliwość zaprojektowania nowej linii kolejowej ze stacji Poznań Główny do lotniska Poznań Ławica oraz reaktywacja linii do Śremu i Międzychodu.

Wstępne studium wykonalności określi możliwości dostosowania Poznańskiego Węzła Kolejowego do rosnącego natężenia ruchu pociągów i zapewnienia najlepszej dostępności kolei w Poznaniu oraz w okolicznych miejscowościach.

Otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu nastąpi 21 listopada br. Wybrany w postępowaniu wykonawca przygotuje 4 scenariusze zawierające minimum 8 wariantów inwestycji, które będą podstawą do dalszych analiz. Wstępna dokumentacja ma być gotowa do połowy 2023 r.