Dodatkowe tory na trasie Poznań-Kościan – PKP planuje nowe inwestycje

Czy na trasie z Poznania do Kościana, oprócz torowiska wchodzącego w skład modernizowanej linii kolejowej E-59, powstaną dodatkowe tory obsługujące ruch regionalny? Na to pytanie odpowie koncepcja rozbudowy infrastruktury kolejowej w Poznaniu i okolicznych miejscowościach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 11 marca umowę na jej opracowanie.

Pociągi na dworcu w Kościanie.

Dokumentacja określająca 4 scenariusze rozwoju kolei w Poznaniu i okolicznych miejscowościach, zawierające co najmniej 8 szczegółowych wariantów planowanych inwestycji ma być gotowa w połowie 2023 r. Propozycje zostaną poddane konsultacjom z samorządami oraz przewoźnikami, dzięki czemu uwzględnią potrzeby prognozowanego ruchu kolejowego.

Analizowana będzie m.in. możliwość budowy dodatkowych torów z Poznania do Kościana, która umożliwiłaby oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego, a co za tym idzie zwiększenie liczby pociągów regionalnych. Taka inwestycja doskonale wpisałaby się w plany Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która obejmie swym zasięgiem również Kościan.

Wstępne studium wykonalności określi ponadto możliwość budowy nowej linii kolejowej ze stacji Poznań Główny do Tarnowa Podgórnego i Kaźmierza przez lotnisko Poznań Ławica. Dokumenty odpowiedzą na pytanie o zasadność reaktywacji nieczynnych obecnie linii do Śremu i Międzychodu, a także potrzebę budowy dodatkowych torów z Poznania w stronę Gniezna, Szamotuł, Środy Wielkopolskiej i Piły.

W ramach studium analizowana też będzie przebudowa torów na stacjach Poznań Główny, Poznań Wschód i Poznań Starołęka w celu umożliwienia wjazdu na nie większej liczby pociągów.

Umowę na opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały wczoraj (tj. 11 marca) w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Dokumentacje przedprojektową za 1,9 mln zł wykona firma WYG International Sp. z o.o.