Czy doczekamy się bieżni?

Do końca lipca zgodnie z założeniami powinna zakończyć się inwestycja związana z budową bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Kościanie.

stadion_lekkoatletycznyPrzypomnijmy, że prace na stadionie stanęły na kilka miesięcy po tym, jak wykonawca przekroczył w ubiegłym roku zobligowany go umową termin, a pogoda jesienią nie pozwoliła na kontynuację inwestycji. – Za prace, które zostały zrealizowane, wykonawca otrzymał wynagrodzenie, jednak z uwzględnieniem kary w wysokości 200 tys. zł za niewywiązanie się z umowy ­– wyjaśnia wiceburmistrz Maciej Kasprzak. – Dzięki wypłacanemu na bieżąco wynagrodzeniu, nie przepadła dotacja, którą otrzymaliśmy z urzędu marszałkowskiego. Z kolei dofinansowanie pochodzące z Ministerstwa Sportu mogliśmy przetransferować na obecny rok.

Z uwagi na wysokie restrykcje związane z certyfikowaniem obiektu przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, prace na stadionie mogą być kontynuowane dopiero kiedy temperatura powietrza będzie utrzymywać się powyżej 5 st. C. Przez cały kwiecień i pierwszą połowę maja było to zatem niemożliwe.

Na dokończenie inwestycji miasto w kwietniu ogłosiło nowy przetarg, a otwarcie ofert nastąpiło 5 maja. Wpłynęły dwie oferty – przedsiębiorstwa „Greatasport” z Dąbrowy Górniczej opiewające na kwotę 1 mln 33 tys. zł oraz Moris-Polska sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 1 mln 147 tys. zł. Z kolei kwota przeznaczona przez miasto na tę inwestycję została zaplanowana na 850 tys. zł. Na informację o tym, czy zostanie podpisana umowa z oferentem wyceniającym taniej inwestycję trzeba jeszcze chwilę poczekać.