Dni otwarte w szkołach

Zbliża się bardzo ważny moment w życiu każdego ósmoklasisty, czyli czas wyboru szkoły ponadpodstawowej. To zadanie ułatwiają drzwi otwarte organizowane w wielu szkołach.

Grzegorz Kozak, doradca zawodowy, przekonuje, że udział w Drzwiach Otwartych w szkołach przynosi wiele korzyści dla uczniów stojących przed wyborem dalszej edukacji.

Wyboru co do dalszej drogi edukacyjnej dokonają też absolwenci szkół średnich. Decyzja o wyborze szkoły powinna być świadoma i przemyślana, a nie przypadkowa. Powinno się ją podjąć biorąc pod uwagę  plany i marzenia związane z własną przyszłością, a także zainteresowania i posiadane predyspozycje, ale także  ambicje, możliwości, a nawet stan zdrowia.

W decyzji bardzo pomocne są dni otwarte organizowane przez niektóre szkoły oraz uczelnie. To doskonała okazja, żeby poznać kierunki kształcenia oferowane przez daną placówkę, możliwości zdobycia odpowiednich kwalifikacji, na których szczególnie nam zależy, progi punktowe, poznać nauczycieli i wykładowców. Bardzo ważna jest wiedza na temat oferowanych przez szkołę zajęć dodatkowych, informacje na temat wymian międzynarodowych i realizowanych projektów edukacyjnych, sukcesów osiąganych przez placówkę, zakresu oferowanych praktyk zawodowych itp.

Warto też się dowiadywać o mniej istotne, ale przydatne informacje na temat dojazdu do szkoły, zasad bezpieczeństwa i zwyczajów panujących na terenie szkoły lub uczelni lub zapytać o stołówkę szkolną i internat.– Często same szkoły organizują wyjazdy grupowe na takie wydarzenia swoich uczniów. Jeżeli tak się jednak nie dzieje, warto, żeby rodzice wybrali się z dzieckiem na dni otwarte. To okazja do zobaczenie wszystkiego z bliska i zadania konkretnych pytań radzi Grzegorz Kozak, doradca zawodowy, często biorący udział w różnych wydarzeniach związanych z edukacją w szkołach.

Na drzwi otwarte warto się wybrać nawet wówczas, jeżeli dana placówka nie jest wcale w kręgu głównych zainteresowań ucznia. Taka wizyta da bowiem szerszy obraz możliwości dla ucznia.

W szkołach ponadpodstawowych powiatu kościańskiego najbliższe Drzwi Otwarte odbędą się w ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie (23.04, godz. 10.00-13.00). Z kolei kadra LO im. O. Kolberga w Kościanie sama odwiedza szkoły podstawowe lub robione są spotkania online z danymi uczniami. W ZSP im. F. Ratajczaka Drzwi Otwarte już za nami, a miały one miejsce 8 kwietnia.