Dawid Olejniczak nowym przewodniczącym
Rady Miejskiej Kościana

Decyzją radnych funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana objął jej dotychczasowy wiceprzewodniczący Dawid Olejniczak z klubu „Porozumienie Ziemia Kościańska”. Jego wybór wymusiła śmierć przewodniczącego rady Macieja Zielonki, którego pamięć podczas sesji uczczono minutą ciszy.

Dawid Olejniczak był jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego rady. Jego kandydaturę zgłosiła Małgorzata Noskowiak z Klubu Radnych PZK.

Za wyborem Dawida Olejniczaka na przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana opowiedziało się w tajnym głosowaniu 17 z 20 radnych. Trzech było przeciw.

Bardzo dziękuję za obdarowanie mnie zaufaniem, zrobię wszystko aby tego zaufania nie zawieść. Towarzyszą mi w tej chwili dwa różne odczuciapowiedział tuż po wyborze Dawid Olejniczak, nowy przewodniczący Rady Miejskiej Kościana. – Z jednej strony czuję radość, że będę mógł kierować Radą Miejską Kościana, a z drugiej strony jest jeszcze we mnie wiele smutku z tego, że nie ma z nami świętej pamięci Macieja Zielonki, przewodniczącego Rady. Ufam i jestem przekonany, że Maciej spogląda teraz na nas z nieba i mamy w nim osobę, która będzie wspomagała nie tylko mnie, ale państwa w działaniach na rzecz naszego miasta.

Dawid Olejniczak urodził się w 1983 r. w Kościanie. Jest absolwentem Zespołu Szkół Zawodowych i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2008 r. rozpoczął pracę na terenie Kościana jako nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka. Od 2010 r. pracuje również w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Radnym jest od 2010 r. W VII kadencji Rady Miejskiej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. W obecnej kadencji piastował stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radni miejscy dokonali również wyboru nowego wiceprzewodniczącego rady w miejsce Dawida Olejniczaka, a została nim Małgorzata Noskowiak z Porozumienia Ziemia Kościańska. Małgorzata Noskowiak od 1988 r. pracuje jako położna w kościańskim szpitalu. Radną jest od 2014 r. W obecnej kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Spraw Społecznych oraz jest członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest również przewodniczącą Klubu Radnych PZK.

Podczas sesji poznaliśmy też nazwisko nowego radnego. Mandat po zmarłym Macieju Zielonce objął Radosław Bobkiewicz z Porozumienia Ziemia Kościańska, który złożył uroczyste ślubowanie.