Dawid Olejniczak nowym dyrektorem „Konopnickiej”

23 maja Zarząd Powiatu Kościańskiego po postępowaniu konkursowym podjął uchwałę w sprawie powierzenia Dawidowi Olejniczakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

Dawid Olejniczak

Na konkurs ogłoszony na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w dniu  11 kwietnia br. zostały złożone dwie oferty. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się natomiast 20 maja. Komisja wyłoniła w tajnym głosowaniu Dawida Olejniczaka na dyrektora.

Dawid Olejniczak ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku teologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 ukończył z kolei studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ukończył studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli.

W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej pracuje od 2010 roku. Jest nauczycielem religii, podstaw przedsiębiorczości i zajęć rewalidacyjnych. Ponadto nowo wybrany dyrektor od lutego 2020 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana.

Zarząd Powiatu Kościańskiego powierzył Dawidowi Olejniczakowi stanowisko dyrektora na 5 lat – od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku.