Czy powstanie nowa koalicja w powiecie kościańskim?

Dziś odbędzie się ważna sesja powiatu kościańskiego. Podczas niej ślubowanie złoży nowy radny w miejsce zmarłego Bernarda Turskiego, który był także członkiem zarządu powiatu. Ponadto radni wybiorą spośród siebie nowego członka zarządu powiatu.

Miejsce śp. Bernarda Turskiego w Radzie Powiatu zajmie Grzegorz Ratajczak. A kto zajmie jego miejsce w zarządzie powiatu?

Sesja rozpocznie się o godz. 16.00, tym razem w trybie stacjonarnym. Miejscem będzie hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka, a sesja zostanie przeprowadzona zgodnie z reżimem sanitarnym.

Pierwszym punktem posiedzenia będzie złożenie ślubowania przez nowego radnego, który otrzymał mandat po śp. Bernardzie Turskim. Mandat ten obejmie Grzegorz Ratajczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W poprzedniej kadencji Ratajczak był członkiem zarządu powiatu kościańskiego, kiedy to rządziła koalicja PSL-PO, a starostą był Bernard Turski.

Po wyborach w 2018 r. nastąpiło przetasowanie. 6 mandatów otrzymało Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska, 5 mandatów trafiło do Aktywnego Samorządu, 4 do Koalicji Obywatelskiej, 3 do PiS-u i 1 do PSL-u. Wobec takiego wyniku zawiązała się większościowa koalicja Porozumienie Ziemia Kościańska-Prawo i Sprawiedliwość wspierana przez śp. Bernarda Turskiego. Dawało to 10 mandatów w 19-osobowej radzie.

Jest mało prawdopodobne, że Grzegorz Ratajczak poza mandatem radnego zajmie także miejsce w zarządzie powiatu po Bernardzie Turskim. Pozostaje pytanie, czy PZK i PiS-owi uda się pozyskać „swojego” członka zarządu spośród radnych, czy też dojdzie do zawiązania nowej koalicji AS-a, KO i PSL-u? A jeżeli tak by się stało, wówczas nowa koalicja będzie dysponowała większością 10 głosów w radzie i może doprowadzić do zmian we władzach powiatu.