Czy korzystamy z instytucji kulturalnych w mieście?

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej dyrektorzy Kościańskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Regionalnego oraz Biblioteki Miejskiej przedstawili raporty z działalności za miniony rok. Radni nie mieli zastrzeżeń ani pytań do żadnego raportu.

Trzy publiczne instytucje kulturalne w mieście prowadzą działania na szeroką skalę i o różnym charakterze. I tak w KOK-u działa 16 stałych grup prowadzących zajęcia o charakterze edukacyjnym (koła zainteresowań, zespoły, grupy itp.). Grupy te biorą udział w licznych turniejach, a także kilka razy do roku prezentują swe dokonania kościańskiej publiczności. Ponadto w KOK-u odbywają się występy artystów zawodowych, imprezy stałe (np. Koncert Noworoczny, koncerty w ramach Dni Kościana), koncerty charytatywne, projekcje filmowe, wystawy, przedstawienia teatralne dla dzieci i dorosłych. KOK pomaga również w organizacji imprez. Prezentacje uczestników stałych grup edukacyjnych obejrzało przeszło 8200 widzów, artystów-amatorów przeszło 4200 widzów, natomiast artystów zawodowych około 15.250 osób.

Nieco mniej otwartą działalność prowadzi Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego. Taki charakter mają działania naukowo-badawcze, konserwatorsko-digitalizacyjne, wydawnicze oraz gromadzenie zbiorów. Ale są również działania otwarte. I tak w 2018 r. w Muzeum odbyło się 14 wystaw czasowych oraz 8 wystaw stałych. Muzeum organizuje także wykłady i seminaria oraz imprezy (np. piknik historyczny), jest również współorganizatorem imprez. W okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło łącznie 9220 osób.

Z kolei Biblioteka Miejska im. Adama Tomaszewskiego poza swą podstawową funkcją, jaką jest wypożyczalnia książek oraz czytelnia, prowadzi bogatą działalność kulturalno-edukacyjną, na którą składają się wystawy, stałe zajęcia dla dzieci, konkursy, warsztaty, spektakle teatralne dla dzieci, spotkania z pisarzami. Ponadto placówka bierze udział w ogólnopolskich programach i projektach (to m.in. Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie itd.). W 2018 r. przeprowadziła także szereg imprez z okazji obchodów stulecia urodzin patrona biblioteki – Adama Tomaszewskiego. W 2018 r. liczba odwiedzin w wypożyczalni i czytelni wyniosła 50249.

Sprawozdania w całości dostępne są pod linkiem: http://rada.koscian.pl/event/37.