Czy będzie konkurs na dyrektora KOK-u i MBP?

4 stycznia minie rok od kiedy Dariusz Łukaszewski został powołany przez burmistrza Kościana na osobę pełniącą obowiązki dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Maksymalnie po roku, zgodnie z prawem, musi być powołany dyrektor w miejsce osoby pełniącej jedynie obowiązki dyrektora.

Kwestię związaną z powołaniem dyrektora kościańskich instytucji kultury podniósł radny Patryk Piasecki. Już miesiąc temu radny wystosował pisemne zapytanie do burmistrza co z rozpisaniem konkursu na dyrektora. „Pan burmistrz zapewniał, że dyrektorów KOK oraz MBP na kolejną kadencję wybierzemy w drodze konkursu. Mogliśmy wtedy usłyszeć również o koncepcji połączenia miejskich placówek kultury. Dziś mija 10 miesięcy od tamtych wydarzeń. Myślę, że to odpowiednio długi czas na wypracowanie koncepcji oraz wizji działań dla jednostek kultury”napisał radny Piasecki w piśmie z dnia 14 września br.

W dalszej części pisma radny pytał, czy konkurs został już rozpisany, a jeśli nie, to kiedy możemy się go spodziewać. Dziś radny Patryk Piasecki zabrał głos w tej sprawie podczas konferencji prasowej radnych miejskich klubu Koalicja Obywatelska.

– Rok temu cały Kościan żył sprawą zmian personalnych i organizacyjnych w kościańskich instytucjach kultury. Pan burmistrz na sesji w listopadzie zarzekał się, że będzie zorganizowany konkurs i były pan dyrektor, czyli pan Janusz Dodot będzie mógł w nim wystartować. Dlatego miesiąc temu postanowiłem zapytać pana burmistrza jak to wygląda. Bo na sesji nie ma niestety możliwości zadawania pytań. Po 3 tygodniach miałem odpowiedź, przytaczającą przepisy, z której wynika jednoznacznie, że burmistrz nie musi zwoływać konkursu. Myślę, że było to dość jednoznaczne. Dlatego złożyłem kolejne pismo, gdzie przywołałem konkretne wypowiedzi pana burmistrza w tej sprawie – mówi Patryk Piasecki.

Faktycznie, w odpowiedzi na zapytanie radnego burmistrz odpowiedział, iż konkurs nie musi zostać przeprowadzony. „Przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury co do zasady nie jest obowiązkowe, za wyjątkiem gdy dana instytucja kultury jest wymieniona w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (…). Kościański Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna nie są ujęte w rozporządzeniu. W związku z zapytaniem informuję, że konkurs nie został rozpisany. Jednocześnie informuję, że nie ustalono jeszcze trybu powierzenia stanowiska dyrektora KOK i MBP w Kościanie” – odpowiedział burmistrz w piśmie z dnia 4 października br.

W związku z powyższą odpowiedzią, w kolejnym piśmie z 13 października radny Piasecki ponownie dopytuje o przeprowadzenie konkursu. „Swoje poprzednie pismo oparłem na deklaracjach, jakie padły z ust Pana Burmistrza podczas XIX Sesji Rady Miejskiej Kościana ubiegłego roku”napisał w drugim piśmie radny. W jego dalszej części przytoczył jedną z wypowiedzi burmistrza sprzed roku (cytat dosłowny): „Tak więc po prostu moje takie stanowisko jest takie, by mówiąc już bardziej ściśle, że będzie wprowadzona kadencyjność i będą ogłaszane konkursy”.

Radny Piasecki odpowiedzi  na drugie pismo, w związku z istniejącymi procedurami, spodziewa się za około miesiąc. – Tą sprawę trzeba rozstrzygnąćstwierdza radny Piasecki. – Obecnie mamy pana dyrektora, który pełni jedynie takie obowiązki , a względem ustawy może pełnić je tylko rok, potem musi zostać to rozstrzygnięte. Może być on następnie powołany na dyrektora, nie musi być rzeczywiście konkursu. Tylko miejmy jednoznaczną deklarację pana burmistrza – nie ma konkursu, ja wyznaczam dyrektora i zamykamy temat.

W związku z tym sprawa trybu powołania dyrektora KOK-u i MBP nie została jeszcze rozstrzygnięta. Na razie nie wiemy też co z koncepcją połączenia obu instytucji kultury. Na takie rozwiązanie musi wyrazić zgodę bowiem Ministerstwo Kultury.