Czempińska wkrótce kontynuowana

11 ofert wpłynęło w związku z przetargiem ogłoszonym przez miasto na budowę ul. Czempińskiej w Kościanie wraz z oświetleniem. Wkrótce ma nastąpić podpisanie umowy z nowym wykonawcą.

Ulica Czempińska w Kościanie

Ulica Czempińska łączy się z drogą w Pianowie. Jak wiadomo, wyasfaltowany fragment po stronie Pianowa wraz z oświetleniem i ścieżką pieszo-rowerową został na zlecenie gminy Kościan wybudowany w ubiegłym roku.

Z kolei miasto miało dokończyć inwestycję w granicach miasta. Niestety wykonawca, który podjął się zadania, nie podołał mu. Ograniczył się tylko do wycięcia drzew wzdłuż drogi, co skończyło się dla niego naliczeniem kary umownej w wysokości 136 tys. zł.

W marcu miasto ogłosiło nowy przetarg. Wpłynęło 11 ofert, przy czym najtańsza na kwotę nieco ponad 1 mln zł jest o 330 tys. zł niższa od tej, którą miasto miało zakontraktowaną z poprzednią firmą. – To sprawdzony wykonawca, z którym mieliśmy już okazję współpracować wielokrotnie, więc jest szansa, że i tym razem sprawne wykonana zadania mówi Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza.

Ponieważ inwestycja była wpisana do ubiegłorocznego budżetu, konieczne jest zatwierdzenie przez Radę Miejską poprawki w tegorocznym budżecie. – Inwestycja była na tzw. środkach niewygasających, co oznacza, że w tej chwili te środki są zamrożone przez pół roku na koncie, czyli aż do lipca. Ale prawdopodobnie pokryjemy teraz ten wydatek z wolnych środkówwyjaśnia wiceburmistrz.