Czempiń. Uciążliwy przejazd kolejowy

Gmina Czempiń zleci opracowanie wstępnej koncepcji projektowej budowy tunelu drogowego pod torami, który miałby zastąpić uciążliwy przejazd kolejowy w centrum miasta. Przygotowana przez specjalistów ekspertyza oceni techniczne możliwości realizacji tego przedsięwzięcia i pozwoli oszacować koszty z tym związane.

Czempiń. Uciążliwy przejazd kolejowy

Przebiegająca przez centrum Czempinia linia kolejowa E59 Poznań-Wrocław to jedna z najbardziej obciążonych magistrali kolejowych w Polsce. Na tej trasie, oprócz przewozów regionalnych i dalekobieżnych, realizowane są także połączenia aglomeracyjne obsługiwane przez Poznańską Kolei Metropolitalną, która w ostatni czasie zwiększyła częstotliwość kursowania pociągów. Jeśli dodamy do tego przywrócony ruch towarowy, to nie może dziwić, iż szlabany na przejazdach kolejowych w Czempiniu opuszczane są coraz częściej powodując uciążliwe korki w centrum miasta.

Linia E59 przeszła w ostatnich latach gruntowną modernizację, dzięki której w wielu miastach na skrzyżowaniach dróg z torami przejazdy kolejowe z rogatkami zostały zastąpione tunelami drogowymi. Dwa takie obiekty powstały m.in. w Kościanie. Z szansy na budowę tunelu pod torami w ramach tej szeroko zakrojonej inwestycji nie skorzystał Czempiń, który pozostał z dużym, uciążliwym przejazdem kolejowym w centrum miasta. – To była okazja jedyna w swoim rodzaju, albo jedna na 100 lat, bo mniej więcej tak często tego typu inwestycje realizowane są na liniach kolejowych o takim przebiegumówi Konrad Malicki, burmistrz Czempinia.Niezmiernie ubolewam, że ta szansa została zaprzepaszczona.

Podobne odczucia mają też mieszkańcy, którzy każdego dnia muszą się mierzyć z uciążliwymi korkami w centrum miasta. Problem jest szczególnie nasilony w godzinach porannych, gdy trzeba dojechać do pracy lub odwieźć dzieci do szkoły oraz w okresie popołudniowych powrotów. 

Szukając rozwiązania tego problemu gmina Czempiń postanowiła zlecić opracowanie wstępnej koncepcji projektowej budowy tunelu pod torami. Przygotowana przez specjalistów ekspertyza oceni techniczne możliwości realizacji tego przedsięwzięcia i pozwoli oszacować koszty z tym związane. – Jeśli nie podejmiemy się tego wyzwania, za kilka lat w centrum miasta może nam grozić paraliż komunikacyjny przestrzega Konrad Malicki.Dodatkowe obciążenie magistrali i zwiększoną częstotliwość opuszczania szlabanów na przejeździe spowoduje włączenie do ruchu zrewitalizowanej linii kolejowej Śrem-Czempiń. Musimy wziąć też pod uwagę zapowiedzi ze strony deweloperów.
W najbliższych latach w obrębie miasta może powstać około 500 lokali mieszkalnych. Nie pozostanie to bez wpływu na poziom natężenia ruchu.

Decyzja w sprawie wyboru biura projektowego, które zajmie się opracowaniem wstępnej koncepcji budowy tunelu drogowego pod torami powinna zapaść w ciągu najbliższych tygodni. – Przygotowana przez specjalistów ekspertyza da odpowiedź, czy jest to w ogóle możliwe. Wierzymy, że takmówi burmistrz Konrad Malicki.Zainteresowaliśmy tym tematem kilka firm projektowych. W najbliższym czasie zapoznamy się z propozycjami kosztów takiego opracowania. Mamy świadomość, że budowa tunelu to ogromne wyzwanie pod względem projektowym. Sytuacja drogowa w okolicy przejazdu jest bardzo skomplikowana. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony torowiska zbiegają się trzy drogi prowadzące w różnych kierunkach. Do tego dochodzi gęsta zabudowa w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu.

W ślad za opracowaniem technicznej koncepcji budowy tunelu gmina oszacuje orientacyjne koszty tego przedsięwzięcia. Jego sfinansowanie stanowić będzie spore wyzwanie. Główny ciężar inwestycji spoczywać będzie na barkach samorządu województwa, w gestii którego znajduje się przecinająca tory kolejowe droga wojewódzka. – Cieszy nas to, że w tym aspekcie możemy liczyć na zrozumienie ze strony marszałka Marka Woźniaka, który podczas ostatnich wizyt w Czempiniu wielokrotnie przyznawał, że przejazd stanowi spory problem dla miasta mówi burmistrz Konrad Malicki.Liczymy, że swoją cegiełkę do realizacji tego przedsięwzięcia dołoży też kolej.