Czas na wybór szkoły średniej. Z powodu epidemii jest to trudniejsze

Wiosna to pora, kiedy uczniowie ósmych klas szkół podstawowych coraz intensywniej zaczynają myśleć o wyborze szkoły średniej. Termin na złożenie dokumentów do szkół ponadpodstawowych zbliża się nieuchronnie.

Grzegorz Kozak, doradca zawodowy

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można w większości szkół składać od 17 maja do 21 czerwca.

Młodzież kończąca niedługo ósmą klasę, ale też i doradcy zawodowi pracujący w szkołach oraz placówkach zajmujących się doradztwem zawodowym, z powodu pandemii są w tym roku w trudniejszej sytuacji. – W dużo mniejszym zakresie odbywają się zajęcia dodatkowe organizowane w szkołach dla klas ósmych. Choćby warsztaty z obszaru doradztwa zawodowego, które miałem przyjemność prowadzić przed pandemią w wielu szkołach, a które w tym roku się nie odbyły. Prowadzimy co prawda zajęcia on-line, jednak to nie to samo co bezpośredni kontakt zauważa Grzegorz Kozak, doradca zawodowy. – Należy pamiętać, że każde zajęcia dodatkowe dla uczniów to jedna z wielu cegiełek, które składają się na najtrafniejszą decyzję ucznia. Nie można organizować wycieczek zawodowych, podczas których młodzież zwiedza zakłady produkcyjne, poznaje realne miejsca pracy, różnorodność zawodów i ma sposobność, aby ocenić i sprecyzować swoje zainteresowania.

Ograniczone obecnie kontakty pomiędzy uczniami będą miały swoje negatywne następstwa w przyszłości. Kompetencje społeczne są w wielu zawodach kluczowe i nie da się ich rozwijać pozostając całymi dniami w domu, ucząc się przed komputerem. Przed pandemią wiele szkół organizowało np. wyjazdy młodzieży związane z wolontariatem. – Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji społecznych to główne zadanie projektu „Doradztwo Zawodowe w Barwach Wolontariatu”, którego jestem koordynatorem. Pandemia wstrzymała niestety i ten projekt, który tak uczniom biorącym udział w wydarzeniach, jak i mieszkańcom DPS-ów w Jarogniewicach i Mościszkach, przyniósł wiele satysfakcji i pozytywnych wrażeń – mówi doradca zawodowy. Po wygaśnięciu pandemii zapowiadana jest kontynuacja tego projektu. Relację z jednego z takich spotkań zamieszczaliśmy w artykule: Uczniowie z Czacza odwiedzili Dom Pomocy w Jarogniewicach.

W czasie epidemii młodzież musi trochę bardziej wyjść z własną inicjatywą. – Ważne, żeby uczniowie wykazali się aktywnością przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Kluczowe są tutaj predyspozycje i zainteresowania danego uczniapodkreśla Grzegorz Kozak.Należy też sprawdzić, które zawody dają szanse na zatrudnienie za kilka lat. Nieoceniona jest rola rodziców, którzy powinni wspierać i ułatwiać swoim dzieciom podjęcie dobrego wyboru.

Dobrze jest również skorzystać z konsultacji indywidualnych u doradców zawodowych, którzy są dostępni m.in. w urzędach pracy, szkołach, centrach doradztwa i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Same szkoły, które są bogatsze o ubiegłoroczne doświadczenia związane z epidemią, w tym roku starają się jak najszerzej wyjść do uczniów ze swoją ofertą wykorzystując przy tym zdalne rozwiązania. – W każdej szkole podstawowej, do której udaje nam się dotrzeć, organizujemy wirtualne spotkania z uczniami ostatnich klas poprzez wybraną platformę edukacyjną i tam im prezentujemy naszą ofertęmówi Małgorzata Durek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie.