Coraz więcej mieszkańców w gminie Kościan

Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców w gminie wynosiła 16205 i była o 106 osób wyższa jak rok wcześniej. W ciągu ostatnich piętnastu lat liczba mieszkańców wzrosła natomiast o prawie tysiąc osób.

W 2019 r. liczba nowo narodzonych dzieci w gminie wyniosła 208.

Spośród wszystkich mieszkańców na pobyt stały zameldowanych było 15946, a na pobyt czasowy – 259. Od ubiegłego roku nieco większa jest liczba mężczyzn, na co wpływ mają przede wszystkim zameldowani w gminie obcokrajowcy, których w sumie jest 98.

W ubiegłym roku dodatni był również przyrost naturalny. Liczba urodzeń wyniosła 208, a zgonów było 134. Tendencja ta utrzymuje się już od wielu lat.

Zmiany zachodzą także w liczbie mieszkańców poszczególnych wsi. Największymi sołectwami gminy Kościan są Kiełczewo (1581 mieszkańców), Stare Oborzyska (1367), Racot (1305) i Nowy Lubosz (1131), ale największa dynamika wzrostu w ostatnich latach nastąpiła w Pelikanie (36,9 proc.), Nowym Dębcu (34,1 proc.), Nowych Oborzyskach (29,7 proc.) i Widziszewie (24,8 proc.). Najwięcej mieszkańców ubyło z kolei w Turwi (77 osób), Choryni (51 osób) i Gryżynie (42 osoby), a największa regresja wystąpiła w przysiółkach: Granecznik (-24,3 proc.), Ignacewo (-23,3 proc.) i Wronowo (-15,8 proc.).