Ciekawostki z życia Adama Tomaszewskiego

Był pasjonatem sportu, turystyki i harcerstwa, pisał szybko i na zamówienie, a w czasach młodości miał opinię lekkoducha – między innymi takich ciekawostek można było dowiedzieć się podczas sesji popularnonaukowej poświęconej życiu i twórczości pisarza urodzonego w Kościanie.

Wydarzenie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Sesję otworzył Piotr Ruszkiewicz – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia urodzin Adama Tomaszewskiego. Wykłady poświęcone różnym etapom życia pisarza wygłosili red. Jerzy Zielonka, red. Teresa Masłowska, dr Rafał Kościański, Hanna Kaczmarek i Zdzisław Witkowski.

Podczas spotkania burmistrz Michał Jurga wręczył także pamiątkowe medale z wizerunkiem Adama Tomaszewskiego osobom zaangażowanym w popularyzowanie jego twórczości. Warto dodać, że patronat honorowy nad wydarzeniem objął red. Maciej Morawski z Paryża, Honorowy Obywatel Miasta Kościana.

Tego samego dnia w Muzeum Regionalnym w Kościanie odbył się wernisaż wystawy poświęconej Adamowi Tomaszewskiemu. Atrakcją wystawy, którą będzie można podziwiać do końca roku, są niewątpliwie osobiste pamiątki pisarza emigracyjnego znad Obry. Przypomnijmy, że w 2018 r. obchodzimy 100-lecie urodzin pisarza, stąd wiele wydarzeń poświęconych jego twórczości.