Burzliwa sesja Rady Miejskiej: Kolejna skarbnik Kościana

Podczas sesji Rady Miejskiej zwołanej dziś w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza, radni odwołali skarbnik Hannę Włodarczak. Piastowała ona to stanowisko zaledwie przez trzy miesiące. Nową skarbnik została Agnieszka Szukalska.

Odwołanie Hanny Włodarczak nastąpiło zupełnie niespodziewanie, a projekt dwóch uchwał o odwołaniu poprzedniej skarbnik i powołaniu nowej był zaskoczeniem nawet dla samych radnych. Swoje zdumienie tym faktem wyrazili głośno podczas nadzwyczajnej sesji. Najczęściej głos w dyskusji zabierał radny Marcin Betlej. Swoje zdanie wyrażali także Małgorzata Igłowicz-Betlej, Łukasz Naglik i Sławomir Kaczmarek. Były to głównie przepychanki słowne pomiędzy radnymi a przewodniczącym Rady Dawidem Olejniczakiem. Sam burmistrz Piotr Ruszkiewicz wypowiadał się natomiast tym razem mało. Krótko swoje zdanie wspierające dla burmistrza wyraził ponadto Wiktor Rudawski. Reszta radnych natomiast nie zabierała głosu. Ponadto kilkukrotnie głos zabierał mecenas Piotr Dopierała, gdyż radni mieli wątpliwości co do zgodności z prawem zwołania, jak i przebiegu całej sesji.

Zmiany na stanowisku skarbnika

Przypomnijmy, że Agata Majorek, która przez kilka lat pełniła funkcję skarbnika gminy miejskiej Kościan złożyła w marcu tego roku wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 13 lipca. Jej miejsce zajęła Hanna Włodarczak, która funkcję objęła 14 lipca na podstawie rozpisanego wcześniej konkursu. Jej kandydatura została pozytywnie rozpatrzona z uwagi na odpowiednie wykształcenie i bogate doświadczenie zawodowe, w tym wieloletnią pracę na stanowisku głównego księgowego, a także naczelnika wydziału budżetu i skarbnika gminy Osieczna. W ostatnim czasie pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Co się zatem takiego stało, że zaledwie po trzech miesiącach Hanna Włodarczak została odwołana ze stanowiska? Uzasadnienie dla swej decyzji podał burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

– Stanowisko skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada gminy na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Stosunek pracy skarbnika nawiązywany jest na zasadzie powołania, co oznacza, że może on być w każdej chwili odwołany. Z uwagi na fakt, że praca pani skarbnik nie układała się zarówno ze mną, jak i z innymi pracownikami Urzędu Miejskiego Kościana, niniejszym wniosek jest konieczny. Mając to na uwadze proszę o jego przyjęcie powiedział krótko burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Odwołanie skarbnik i powołanie nowej

Mimo, iż dyskusja radnych w obronie obecnej skarbnik była bardzo gorąca, w głosowaniu tylko trzech radnych było za odrzuceniem uchwały o odwołaniu Hanny Włodarczak, a byli to: Marcin Betlej, Małgorzata Igłowicz-Betlej i Łukasz Naglik. Z kolei czterech radnych Klubu Koalicja Obywatelska wstrzymało się od głosu (Kaczmarek, Piasecki, Wyrzykiewicz, Grodziski). Pozostali radni obecni na sali zagłosowali za odwołaniem skarbnika.

W kolejnym punkcie radni przeszli do głosowania nad kandydaturą nowego skarbnika – Agnieszki Szukalskiej. Jej kompetencje zawodowe przedstawił burmistrz: – Pani Agnieszka Szukalska jest absolwentką I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie. Następnie ukończyła Policealne Studium Bankowości i Finansów w Lesznie, następnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek: finanse i rachunkowość. Cały przebieg zawodowy pani Agnieszki Szukalskiej jest związany z księgowością i finansami. Wcześniej pracowała w dużych firmach jako księgowa, a następnie prawie 10 lat na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na stanowisku samodzielnej księgowej i specjalisty, a od 2019 roku na stanowisku głównej księgowej w Szkole Podstawowej nr 4.

Pomimo, iż – co podkreślał Marcin Betlej – radni przed sesją nie wiedzieli kto będzie powołany na stanowisko nowego skarbnika, wszyscy zagłosowali za przyjęciem uchwały. Jedynie Marcin Betlej wstrzymał się od głosu.

Niedopuszczenie do głosu odchodzącej skarbnik

Co nietypowe, zarówno po głosowaniu nad pierwszą, jak i drugą uchwałą, a także na zakończenie sesji, zarówno odchodząca, jak i nowo powołana skarbnik nie zostały dopuszczone przez przewodniczącego do zabrania głosu. Nie było zatem podziękowań ani gratulacji i kwiatów, co jest powszechną praktyką w takiej sytuacji. Kilku radnych zgłaszało uwagi, by dać szansę wypowiedzi odchodzącej skarbnik, jednak bezskutecznie. Przewodniczący oznajmił jedynie, że odwołana skarbnik będzie mogła się wypowiedzieć już po zakończeniu sesji. Szkopuł jednak w tym, że ta wypowiedź nie była już protokółowana, a obowiązkowa transmisja obrad na żywo w internecie została natychmiast po zakończeniu sesji wyłączona.

Swoje oburzenie dla tej sytuacji wyraził obecny na sesji jeden z mieszkańców Kościana. – Jeżeli to się nie nagrywa, to niech lepiej nic już pani nie mówi. W opinii mieszkańców i nie tylko została pani w tym momencie potraktowana jak zero. Nie pozwolono pani formalnie podziękować burmistrzowi za tygodnie współpracy. To jest skandal. Takiego czegoś się nie spodziewałem, jak żyję tutaj 33 lata. Czegoś takiego jeszcze w mieście nie było! mówił wzburzony mieszkaniec, a opozycyjni radni zaczęli bić brawo na te słowa.

Pomimo tej opinii, Hanna Włodarczak jednak zabrała głos. Z uwagi a fakt, że jej nagranie nie jest dostępne na stronie Rady, publikujemy wypowiedź odchodzącej skarbnik w całości:

„Szanowni Państwo Radni. Cóż powiedzieć… decyzją Państwa, na wniosek burmistrza jest, żebym nie pracowała na rzecz Miasta Kościan. Jestem tu 3 miesiące… Mało to czy dużo? Według mnie to krótki czas, szczególnie, gdy przyszłam w okresie wakacyjnym, gdzie pracownicy mają urlopy, dodatkowo trzeba sporządzić sprawozdanie za pierwsze półrocze i mega wielki zonk – dochody ze sprzedaży mienia zaplanowane w kwocie 12 mln zł i szanse zerowe na ich wpływ w tym roku, a wydatki w toku. Dzisiejsza sesja – zastanawiający, z mojego punktu, jest mega pośpiech zwołania tej sesji…. Zwłaszcza w takim okresie, gdy trzeba przygotowywać projekt budżetu i projekt WPF, za chwilę koniec roku. Szkoda, że w ważnych dla Miasta sprawach nie ma takiego pośpiechu. Tu dla przykładu podam, że Miasto decyzją Ministra Finansów otrzymało dodatkowe środki z udziałów w PIT w kwocie ponad 3,8 mln zł? Pismo z dnia 30 września 2022 r. 

Niestety na sesji powołującej mnie przedstawiono tylko część informacji o mnie. Wystartowałam w ogłoszonym konkursie na skarbnik Miasta i jak mogę się domyślać wygrałam, bo mam doświadczenie i wiedzę. A dziś ta wiedza i doświadczenie stają się przeszkodą.  

Budżet –  ci co mnie znają i ze mną pracowali, wiedzą, że lubię budżet i zajmuję się tym tematem ponad 20 lat (5 lat pracowałam w Wydziale Budżetu jak pracownik, 2 lata jako główny księgowy w OPS, 7 lat jako naczelnik wydziału budżetu, 4 lata jako skarbnik, 2 lata jako zastępca dyrektora w zakresie nadzoru nad szpitalami). Budżetu uczyłam się od najlepszych. Poznałam go i jako tworząca, i od strony jednostki, i od strony kontroli. Zawsze chętnie się szkolę i wymieniam doświadczeniami z innymi. W związku z tym m.in. 11 lat temu spotkałam się z obecnym skarbnikiem powiatu i „podglądałam” program, który wdrożył Powiat dotyczący budżetu. Powiat dawno poszedł dalej i wprowadził dodatkowe moduły, które pozwalają lepiej zarządzać budżetem. Program ten wdrożyłam z koleżankami w mieście Lesznie, potem w gminie Osieczna. Wszędzie z pełnymi modułami.  Miasto Kościan zatrzymało się na pierwszym module. Na jutro zaplanowane było spotkanie z firmą zewnętrzną, żeby od nowego roku wprowadzić kolejne moduły, te, które w szczególności pozwalają kontrolować wydatki budżetu. Na szczęście, dla Miasta, umowa w tej sprawie została już podpisana, więc mam nadzieję, że mój następca wdroży program i zapewniona zostanie właściwa kontrola i nadzór nad ponoszonymi wydatkami.

Skarbnik – szczególne stanowisko, pełni szczególną rolę, posiadać musi odpowiednie kwalifikacje. Tryb powoływania i odwoływania skarbnika jest też szczególny. To skarbnik dokuje wstępnej oceny, kontrasygnaty wszystkich umów, może żądać dodatkowych wyjaśnień czy wglądu w dokumenty. Z tego ostatniego uprawnienia korzystałam, niestety ku niezadowoleniu niektórych. Ważny też jest fakt, że funkcja skarbnika nie ma charakteru kadencyjności, dlatego w większości samorządach skarbnicy pracują latami. Nie będę Państwa przekonywać jak ważne jest doświadczenie i wiedza z lat minionych. Z takim zamiarem zostawiłam dobrą pracę w Urzędzie Marszałkowskim i przyszłam tutaj. Myśląc, że to będzie praca na lata. Szczególnie, że miasto Kościan w ostatnim czasie nie miało skarbnika z kilkunastoletnim doświadczeniem.   

Uchwała – odwołujecie mnie Państwo z dniem dzisiejszym… A dziś podpisywałam przelewy, sprawozdania… Zostawię to bez komentarza.

Z tego miejsca dziękuję wszystkim za słowa wparcia, za podziękowania… za wszelką życzliwość i uśmiech. 

A tak na zakończenie moja refleksja… Pamiętacie Państwo jak trzy sesje wstecz moja poprzedniczka cieszyła się, że zmienia pracę i stad odchodzi… Dziś do tych szczęśliwców dołączyłam ja… Jeżeli jutro się obudzę, to rano w lustrze uśmiechnę się do Hani, którą zobaczę, że do końca pozostałam sobą i byłam w zgodzie z tym czego przez lata się nauczyłam. Ciekawe kogo w lustrze zobaczycie niektórzy z Państwa i Pan… Panie Burmistrzu…”.