Burmistrz odwołuje dyrektorów

Zgodnie rozporządzeniami wydanymi przez burmistrza Kościana, z dniem 3 stycznia wygasną powołania dyrektorów Kościańskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. Jest to równoznaczne z wygaśnięciem stosunku pracy.

Zarządzenie w sprawie niepowoływania dyrektora KOK-u, Janusza Dodota na dalszy czas określony burmistrz wydał 17 listopada, a dyrektor MBP Jadwigi Gidel 19 listopada. Przypomnijmy, że oboje placówkami kierują od kilkunastu lat.

Burmistrz Piotr Ruszkiewicz swoją decyzję tłumaczy koniecznością uporządkowania kwestii formalnych oraz zwiększeniem efektywności sposobami zarządzania kulturą. W 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, w myśl której powołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury może nastąpić jedynie na czas określony od 3 do 7 lat. Tym samym dotychczasowe umowy obu dyrektorów na czas nieokreślony stały się umowami na trzyletnią kadencję. 3 stycznia przyszłego roku zakończy się ich kolejna trzyletnia kadencja. – Dotychczas kadencje przedłużały się automatycznie i tak naprawdę nikt nie wiedział, kiedy ona się zaczyna, a kiedy kończy. Trzeba było to w końcu uporządkowaćtłumaczy burmistrz.

Teraz będzie trzeba rozpisać konkurs na dyrektorów, ale nie nastąpi to od razu po nowym roku. – Prawo pozwala powierzyć komuś pełnienie obowiązków dyrektora, a później trzeba rozpisać konkurs. I tak też najprawdopodobniej zrobimy mówi burmistrz.Konkursy mają swoje zalety, po pozwalają na poznanie wizji programowej kandydata, którą będzie chciał realizować podczas danej kadencji.

Zgodnie z obraną koncepcją, najprawdopodobniej rozpisany zostanie tylko jeden konkurs na dyrektora jednocześnie obu instytucji. – Przemawiają za tym względy organizacyjneuważa Piotr Ruszkiewicz.Zresztą to ogólnopolska tendencja, że samorządy reorganizują instytucje kultury łącząc je. Utrzymywanie tylu stanowisk jest nieekonomiczne. Burmistrz podkreśla, że cięcia są konieczne, bo wydatki wciąż rosną. Rząd wprawdzie wspiera samorządy, ale te środki są niewystarczające. Tymczasem z oferty Kościana jako miasta powiatowego korzystają mieszkańcy ościennych gmin, a główny ciężar kosztów spada na samorząd miejski.

Włodarz miasta nie chce natomiast, przynajmniej na razie, wypowiadać się na temat oceny pracy obu dyrektorów. – Zarówno pan Janusz Dodot, jak i pani Jadwiga Gidel do 3 stycznia pozostają na swoich stanowiskach – podkreśla burmistrz.