Burmistrz Czempinia chce nauki zdalnej

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji, 10 stycznia uczniowie wszystkich typów szkół wracają do nauki stacjonarnej. Burmistrz Czempinia apeluje jednak do rodziców, by w tygodniu przed rozpoczynającymi się feriami pozostawić dzieci w domach.

Burmistrz zwrócił się w komunikacie do rodziców uczniów z gminy Czempiń o rozważenie możliwości pozostawienia dzieci w domach w okresie od 10 do 14 stycznia i skorzystania z nauczania on-line. – Z niepokojem obserwuję bardzo dynamiczną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju i ciągłe wzrosty zachorowań. Szkoły to miejsce licznych interakcji, w których mimo stosowanych reżimów sanitarnych, niejednokrotnie dochodzi do przenoszenia się groźnego koronawirusa zauważa burmistrz Konrad Malicki. – Przed przerwą świąteczną obserwowaliśmy liczne przypadki choroby wśród uczniów i nauczycieli, a co za tym idzie nakładanej kwarantanny na całe klasy, a nawet na wiele klas jednocześnie. Wszystko to utwierdza mnie w przekonaniu, że powrót wszystkich dzieci do nauki stacjonarnej na jeden tylko tydzień przed feriami, które rozpoczynają się w Wielkopolsce już 15 stycznia, nie ma racjonalnego uzasadnienia. Może natomiast przyczynić się do zwiększenia liczby zakażeń i utrudnić dzieciom spokojne spędzenie ferii.

Konrad Malicki wyjaśnia także, że jako burmistrz gminy Czempiń podjął starania o  przedłużenie nauki zdalnej w gminnych placówkach oświatowych o jeden tydzień, jednak nie jest to możliwe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i wymagane zgody krajowych służb sanitarnych. Dzieci powinny mieć jednak możliwość pozostania przez najbliższych klika dni w domach bez obawy o powstanie szkolnych zaległości.

Tymczasem zajęcia lekcyjne w dwóch szkołach gminnych, czyli w Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie oraz w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu odbywać będą się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i on-line. O wszystkich szczegółach rodzice zostaną poinformowani przez dziennik elektroniczny.