Burmistrz cofnął decyzję o zwrocie dotacji przez Obrę

O tym fakcie Piotr Ruszkiewicz poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej. Klub Piłkarski Obra 1912 nie musi zwracać przyznanej przez miasto dotacji w latach 2017/18 w kwocie 307 tys. zł, otrzyma również dofinansowanie za bieżący rok.

Cieszę się, że udało się doprowadzić to postępowanie do końca. Myślę, że środowisko piłkarskie będzie zadowolone, szczególnie rodzice dzieci, które trenują w tym klubie i którzy byli mocno zaniepokojeni całą sytuacją – podkreśla burmistrz Ruszkiewicz. – Liczę na to, że już nie będziemy mieć podobnych problemów w przyszłości. Dla nas to też nie była komfortowa sytuacja, ale musimy pilnować tego, by wszystkie przyznawane przez miasto dotacje były rozliczane prawidłowo.

Burmistrz przypomniał chronologię wydarzeń, które miały miejsce od początku tego roku. Klub Piłkarski Obra został zobowiązany do zwrotu kwot przyznanych dotacji miejskich za 2017/18, gdyż nie potrafił udowodnić zgodnie z zawartą umową, jak rozdysponował przekazane dotacje. Po decyzji miasta, Klub zaczął dostarczać część dokumentów. Odwołał się także od decyzji miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ ten w dniu 30 kwietnia uchylił w całości decyzję burmistrza o cofnięciu dotacji za lata 2017 i 2018. – Takie rozstrzygnięcie nie stanowiło dla miasta zaskoczenia, albowiem można było spodziewać się uchylenia decyzji celem ponownego rozpoznania sprawy – mówi burmistrz.

Po wydaniu decyzji przez SKO miasto wezwało Klub ponownie do przedłożenia pełnej dokumentacji za lata 2017 i 2018. Klub tym razem wywiązał się z zadania ściśle współpracując z urzędnikami miejskimi. Po doręczeniu pełnej dokumentacji na początku czerwca, burmistrz podjął decyzję o umorzeniu postępowania.

Decyzja ta skutkuje nie tylko cofnięciem decyzji o zwrocie dotacji, ale także wypłaceniem wstrzymanej wcześniej dotacji na bieżący rok. Zanim to jednak nastąpi, sporządzona zostanie nowa umowa. – Umowa będzie jeszcze szczegółowiej określać zasady rozliczania dotacji. Myślę, że będzie to również z korzyścią dla samej Obrypodsumowuje burmistrz.

Zobacz także nasze poprzednie artykuły na ten temat:
Co dalej z Obrą?
Dymisja zarządu, Igor Rudawski nowym prezesem Obry
Obra nie musi zwracać dotacji