Budżet na 2017 rok uchwalony

Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem na os. Konstytucji 3 Maja będzie największą inwestycją realizowaną z budżetu miasta w nowym roku. Łącznie na inwestycje samorząd miejski planuje przeznaczyć kwotę w wysokości 8 mln zł.

sesja_budzetowaKolejne znaczące inwestycje to kontynuacja prac wzdłuż Kościańskiego Bulwaru obejmująca budowę pieszej kładki na Kościańskim Kanale Obry i Ulgi. Jeśli chodzi o ulice, modernizowane będą dwie: Stamma i Rezerwy Skautowej. Kontynuowane będą też prace na parterze ratusza obejmujące Salę Ślubów, a w budynku przy ul. Bernardyńskiej zostaną wydzielone pomieszczenia na potrzeby archiwum. Z zadań z zakresu rekreacji planowane są prace przy budowie tarasów zewnętrznych na basenie, a także wybudowanie platformy do imprez na przystani kajakowej.

Dużą inwestycją w mieście, choć już poza miejskim budżetem, będzie przebudowa oczyszczalni ścieków znajdującej się w Kiełczewie. W przyszłym roku powinny ruszyć też inwestycje finansowane z budżetu publicznego, czyli modernizacja linii kolejowej nr E59 oraz budowa kościańskiego odcinka drogi ekspresowej S5.

Podczas XIX sesji, która miała miejsce 29 grudnia, radni jednogłośnie przegłosowali projekt budżetu, za co podziękował im burmistrz Michał Jurga.