Boisko w Starych Oborzyskach. Murawa w złym stanie

Stan murawy nie pozwala na razie na korzystanie z nowo wybudowanego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Starych Oborzyskach.

Pełnowymiarowe boisko z nawodnieniem powstało jesienią ubiegłego roku. Na wiosnę natomiast była zasiana na nim trawa z nadzieją, że od tegorocznych wakacji będzie możliwość wejścia na stadion piłkarzy. Na razie nie pozwala jednak na to zły stan murawy.

 – Mimo, iż trawa po wysiewce była podlewana, zraszana i nawadniana, te zabiegi okazały się niewystarczające. Silne wiatry spowodowały wywianie nasion i w wielu miejscach trawa nie wzeszła tłumaczy Mirosław Duda, zastępca wójta gminy Kościan. – Ale jesteśmy już po dosiewce, a wszystko jest regularnie podlewane.

W związku z zaistniałą sytuacją na pewno opóźni się możliwość korzystania z obiektu przez piłkarzy. Najwcześniej nastąpi to jesienią, ale nie ma gwarancji, że tak się stanie. – Dopóki nie będziemy mieć pewności, że trawa jest dobrze zakorzeniona, na pewno nie udostępnimy obiektu. Kosztował on zbyt dużo, żeby teraz zmarnować cały trud włożony w jego budowę.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,3 mln zł. Projekt zakładał splantowanie terenu, wykonanie drenażu płyty głównej boiska oraz okalającej ją bieżni lekkoatletycznej, wprowadzenie instalacji nawadniającej. Ponadto wykonanie utwardzeń, wybudowanie ogrodzenia i oświetlenia obiektu i zasianie trawy.