Boisko oficjalnie otwarte

Z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem, ale w końcu udało się w pełni zakończyć inwestycję związaną z budową kompleksu boisk przy Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie. W piątek nastąpiło jego oficjalne otwarcie.

otwarcie_boiska_loPowodem opóźnienia było odkrycie ponad tysiąca szczątków ludzkich pochowanych na przykościelnym cmentarzu, który kiedyś znajdował się w tym miejscu. W krótkiej uroczystości otwarcia boiska, na co bez wątpienia wpływ miała niska temperatura powietrza, udział wzięli m.in. dyrektor liceum Małgorzata Andersz, uczniowie i nauczyciele szkoły, burmistrz Michał Jurga, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ruszkiewicz oraz radni. Nie zabrakło też strzałów na bramkę oraz mini meczu. Z boiska będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta, oczywiście poza godzinami pracy szkoły.

Zdjęcia z uroczystości: facebook.com/gazetakoscianiak.pl