Boisko na kredyt

Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez miasto kredytu w wysokości 3,5 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na inwestycje.

Planowaną inwestycją, sfinansowaną z kredytu ma być między innymi przebudowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim. Szacunkowa wartość tego przedsięwzięcia wynosi 200 tys. zł.

 – Postanowiliśmy by było to profesjonalne boisko z nawodnieniem, z trawą, piłkochwytami – mówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz. – Ma ono służyć szczególnie młodszym rocznikom trenującym w Obrze, by nie zajmowały głównej płyty. Były pomysły, żeby treningi odbywały się poza Kościanem, na przykład w Kokorzynie czy w Kurzej Górze. Jednak najbezpieczniej dla młodych ludzi będzie, że przejdą tylko na drugą stronę ulicy ze stadionu.

Ponadto zaciągnięty kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, w tym budowę drogi dojazdowej do ul. Północnej, drogę w os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy Poznańską a Północną), budowę ul. Czempińskiej oraz oświetlenia na Czempińskiej.            

Środki pochodzące z kredytu mają stanowić także zabezpieczenie dla zachowania płynności finansowej związanej z inwestycjami współfinansowanymi ze środków UE. Poprzez zaciągnięcie kredytu zadłużenie miasta zwiększy się do kwoty 33,5 mln zł.