Boiska sportowe i orliki dostępne dla grup zorganizowanych

Na mocy rządowego rozporządzenia, od początku bieżącego tygodnia możliwe jest prowadzenie działalności sportowej na stadionach sportowych i boiskach. W mieście z obiektów mogą korzystać zorganizowane grupy, a w gminie wyłącznie dwa kluby sportowe.

Wielofunkcyjne boiska orlik znajdujące się przy ul. Wyzwolenia oraz na os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie zgodnie z decyzją miasta są czynne dla grup zorganizowanych składających się maksymalnie z 6 osób oraz trenera. By móc skorzystać z obiektu, należy z minimum jednodniowym wyprzedzeniem ustalić termin z animatorem sportu. Telefon do animatora na os. Konstytucji 3 Maja:604-944-017, na ul. Wyzwolenia: 600-690-888.

Z kolei na obiektach zarządzanych przez gminę Kościan od 6 maja w Racocie i Starych Oborzyskach mogą być prowadzone zorganizowane treningi wyłącznie przez kluby PKS Racot i LZS Juna Trans z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Boiska w gminie nadal pozostaną jednak niedostępne dla innych klubów czy też osób indywidualnych z powodu braku zatrudnionych pracowników, którzy mogliby weryfikować liczbę osób korzystających w danym momencie z obiektów.