Bilans Kościańskich Wodociągów

Ta spółka miejska to pokaźne przedsiębiorstwo, które realizuje na co dzień wiele zadań związanych z doprowadzaniem wody i odprowadzaniem ścieków mieszkańców, a także nadzoruje bieżące remonty i inwestycje.

wodociągi_samochód
Nowo zakupiony pojazd do czyszczenia kanalizacji.

W 2016 r. przychody Wodociągów Kościańskich sp. z o.o. z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków wyniosły ponad 10,3 mln zł. Do tego dochodzą wpływy z opłat abonamentowych, które przekroczyły kwotę 191 tys. zł. Ponadto świadcząc usługi w ramach działalności dodatkowej spółka zarobiła ponad 927 tys. zł. Łącznie daje to kwotę 11,4 mln zł, która stanowi przychód spółki za rok 2016.

Szacowany wzrost przychodów spółki w bieżącym roku związany z proponowaną zmianą cen wody i ścieków wynosi 575 tys. zł. Kwota ta nie pokrywa jednak w całości spodziewanego wzrostu kosztów amortyzacji, który został obliczony na ponad 600 tys. zł. Przedsiębiorstwo rocznie produkuje ponad 1,5 mln m3 wody i oczyszcza ponad 1,3 mln m3 ścieków. – Z uwagi na ograniczone zasoby wodne staramy się corocznie odnowić jeden odwiert studni głębinowej w ten sposób, by zapewnić ciągłość dostaw wody do miasta – tłumaczy Agata Majorek, prokurent spółki Wodociągi Kościańskie.

Z bieżących prac w 2016 r. spółka zrealizowała m.in. dwa duże zadania na stacji uzdatniania wody na ul. Jesionowej, a jednym z nich była wymiana zestawu hydroforowego. Wymieniono także schody na przepompowni ścieków przy ul. Gostyńskiej oraz wyremontowano halę pomp przy ul. Bączkowskiego. – Mówiąc o wodociągach i kanalizacjach trzeba sobie uzmysłowić, że to nie tylko piękne konstrukcje inżynierskie, ale także prace i instalacje poniżej terenu ziemi – zauważa z kolei Dawid Borkowski, zastępca kierownika działu technicznego w spółce. – W ubiegłym roku wyremontowaliśmy ponad 2,1 km sieci kanalizacyjnej. Poddaliśmy renowacji 64 studnie kanalizacji sanitarnej na ulicach Wielichowskiej, Surzyńskiego, Sierakowskiego i Wałach Żegockiego. Łączna wartość tej inwestycji to 1,58 mln zł.

Pod koniec roku spółka zakupiła także wart 1,7 mln zł specjalistyczny samochód, który dzięki swojej budowie pozwala na odzysk wody podczas pracy. Polega to na tym, że poprzez system filtrowania zassanego osadu odzyskuje się wodę wykorzystywaną dalej do czyszczenia kanalizacji. Dzięki temu praca na kanale może trwać 7-8 godzin  bez konieczności powrotu na bazę w celu opróżnienia beczki czy napełnienia wody.

Spółka realizuje także duże inwestycje w oczyszczalni ścieków znajdującej się w Kiełczewie, o czym szczegółowo pisaliśmy w grudniowym wydaniu „Kościaniaka”.