Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Kościana

Pomimo pandemii ogień wyruszył w tym roku jak zawsze z Betlejem w drogę po różnych krajach. W poniedziałek, 21 grudnia dotarł do Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Światełko do starostwa przywiodły harcerki: phm. Izabelą Chłapowska, komendantka Kościańskiego Hufca ZHP im. hm. Floriana Marciniaka i hm. Jolanta Kasprzak, zastępca komendantki. Spotkał się z nimi Zbigniew Franek, wicestarosta Kościański. Harcerki przekazując ogień złożyły staroście i wszystkim pracownikom powiatowej administracji życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Historia Betlejemskiego Światła Pokoju zaczyna się w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny ogień. To właśnie od niego, co roku odpala się świeczkę.

W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni z niego znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Polscy skauci odbierają światełko od swoich słowackich kolegów. Dalej trafi ono na Ukrainę, Białoruś, do Niemiec, Rosji, Danii i na Litwę. Harcerze zanoszą je do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.