Będzie nowy mammograf w kościańskim szpitalu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zakupi nowy mammograf w ramach pozyskanych środków od Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie nastąpi w ramach programu „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.

– Z sukcesem wzięliśmy udział w ogłoszonym przez ministerstwo konkursie ofert. Było kilka warunków, które należało spełnić, m.in. w 2019 roku musieliśmy w ramach ,,Programu profilaktyki raka piersi” finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia  przeprowadzić co najmniej 1500 badań mammograficznych. Rocznie wykonujemy około 2400 takich badań, na które zapraszamy wszystkie panie w wieku 50-69 lat – wyjaśnia Wojciech Maćkowiak, dyrektor SP ZOZ w Kościanie.

Sukces szpitala jest tym większy, że wparcie otrzymało tylko 12 szpitali, a złożonych wniosków było łącznie 39. Pozyskane środki to 600 tys. zł brutto. Szacujemy, że aparatura  będzie kosztowała około 800 tys. zł. Pozostałą kwotę szpital pokryje z własnych pieniędzydodaje dyrektor Maćkowiak.