Będzie kontrola skażenia terenu w Przysiece Polskiej

Kontrolę wokół składowiska odpadów firmy Polcopper zlecił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na wniosek starosty kościańskiego. Kontrola ma na celu zbadanie terenu w rejonie oddziaływania pożarów.

Po pożarach na składowisku odpadów w Przysiece Polskiej  starosta Henryk Bartoszewski 28 czerwca zwrócił się m.in. do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z wnioskiem o dokonanie oceny skażenia terenu, w tym powietrza, gleby i  wody terenów sąsiadujących ze składowiskiem.

W odpowiedzi Departament Prawny GIOŚ zlecił przeprowadzenie kontroli Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Pobrane próbki gleb i wody mają zostać przebadane w Centralnym Laboratorium Badawczym.