Baraniaka do końca kwietnia [ZDJĘCIA]

Ku finalizacji zmierza trwający od końca stycznia remont ulicy Baraniaka w Kościanie. Droga powinna być gotowa na koniec bieżącego miesiąca.

Zaplanowane w ostatnim etapie prace zostały zrealizowane jeszcze przed Wielkanocą, w tym wylanie asfaltu i wyniesienie za pomocą kostki betonowej skrzyżowania ulicy Baraniaka z Uczniowską. Na dokończenie czeka jeszcze wykonanie oznakowania pionowego oraz namalowanie linii. Wszelkie roboty powinny zakończyć się jeszcze w kwietniu. – Uzależnione jest to  od warunków atmosferycznych, a szczególnie jeśli chodzi o malowanie, które wymaga odpowiednich temperatur wyjaśnia burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Dzięki powstałej przed szkołą zatoce parkingowej rodzice dowożący i odbierający ze szkoły dzieci, będą mogli podjechać bezpośrednio pod budynek. Zorganizowano w tym miejscu parking typu kiss & ride umożliwiający postój do dwóch minut. Na odremontowanej drodze skorzystają także mieszkańcy ulicy Baraniaka, których domy znajdują się za skrzyżowaniem z ulicą Szkolną. Na tym odcinku powstało m.in. wyniesione przejście dla pieszych.

Wykonawcą robót jest spółka Infrakom z Kościana. Zadanie obejmowało prace rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej, korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie podbudowy oraz wykostkowanie zatoki postojowej i chodnika, a następnie wylanie nawierzchni jezdni asfaltobetonem i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wartość wszystkich robót to nieco ponad 840 tys. zł. Ponadto samorząd miejski w porozumieniu z Eneą podjął się wymiany starej linii energetycznej wiszącej nad drogą na nową, podziemną.

Fot. Milena Waldowska