Awanse nauczycielek z „Konopnickiej”

Dwie nauczycielki z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie odebrały wczoraj z rąk starosty kościańskiego akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Uroczystość wręczenia aktów i złożenia przez nauczycielki ślubowania odbyła się we wtorek, 21 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kościanie. Akty wręczył starosta Henryk Bartoszewski. W spotkaniu udział wzięła również Sylwia Sałacka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Awans z rąk starosty otrzymały:
Beata Stucka – oligofrenopedagog, nauczycielka przysposobienia do pracy, zajmująca się m.in. wytwarzaniem wyrobów ceramicznych i pamiątkarskich;
– Alicja Górniak – oligofrenopedagog, wychowawca, nauczycielka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Starosta podkreślił znaczenie zdobytych przez nauczycielki awansów. – Mam przyjemność wręczyć paniom dokumenty potwierdzające otrzymanie awansu zawodowego. Pań umiejętności, wiedza i doświadczenie będą procentować i przyczynią się do budowania marki powiatowych szkółpodkreślił starosta Henryk Bartoszewski.

Nauczyciel, który ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego odbywa staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Jeśli uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego, składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do właściwego organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę. W komisji zasiadają: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie),  dyrektor lub wicedyrektor szkoły, dwóch ekspertów z listy tworzonej przez MEN.

Przypomnijmy, że w sierpniu starosta wręczył awanse trzem innym nauczycielom ze szkół podległych samorządowi (zobacz: Awanse dla nauczycieli od starosty [ZDJĘCIA]).

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie