Apele o usunięcie sowieckiej gwiazdy

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej poruszono kwestię czerwonej gwiazdy znajdującej się na obelisku należącym do kwatery żołnierzy radzieckich na cmentarzu parafialnym w Kościanie. Sprawę poruszono w kontekście rosyjskiej agresji względem Ukrainy.

Swoje refleksje dotyczące komunistycznego symbolu wypowiedział podczas posiedzenia radny Łukasz Naglik. Ponadto wystosował oficjalne pismo w tej sprawie do burmistrza.

W związku z sygnałami, jakie otrzymuję od mieszkańców Kościana, zwracam się z prośbą o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ewentualnego usunięcia z kościańskiego cmentarza symbolu gwiazdy Armii Czerwonej. Temat nie jest nowy i od lat wywołuje emocje i skrajne opinie. W kontekście aktualnych wydarzeń na Ukrainie, problem powrócił ze zdwojoną mocą i moim zdaniem nadszedł czas, aby się tą sprawą zająć – podkreślił radny Naglik.– Dodam, że w powyższej kwestii nie chodzi o zlikwidowanie grobów poszczególnych żołnierzy, lecz wyłącznie o usunięcie znaku czerwonej gwiazdy – symbolu Armii Czerwonej, który kojarzy się z komunizmem i zniewoleniem Polaków przez władze byłego ZSRR.

Pismo do burmistrza w tej samej kwestii skierował również radny Konrad Garwoliński. – Ja także miałem kilka sygnałów na temat czerwonej gwiazdy na pomniku. Wystosuję pismo w tej sprawie do IPN-u z zapytaniem, jakie są wytyczne. Jeśli określą, żeby zdjąć ten symbol, oczywiście o zrobimyodpowiedział burmistrz Piotr Ruszkiewicz. Dodał, że zdania w tej kwestii s a podzielone i trzeba zapytać kompetentnych osób, co należy zrobić.

Przypomnijmy, że kilka lat temu – przy okazji przeprowadzonego remontu kwatery sfinansowanego przez ówczesnego Wojewodę Wielkopolski oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie – zdjęto symbol sierpa i młota. Wykonany remont kwatery w latach 2008-2013 wyniósł prawie 175 tys. zł. W ramach prac odnowiono obelisk z kostki granitowej, przemurowano cokół z kamienia i wykonano nowy fundament. Miejsce zdemontowanych betonowych nagrobków zajęły 243 płyty z granitu strzegomskiego. Ułożono trawnik dywanowy z systemem automatycznego nawadniania.