Apel o zwolnienie z opłat za sprzedaż alkoholu w Kościanie

W związku z ograniczeniami związanymi z lockdownem, lokale gastronomiczne nie mogą obecnie prowadzić sprzedaży alkoholu. Pomimo to muszą uiszczać opłaty za sprzedaż alkoholu. Radny Patryk Piasecki apeluje, by zwolnić ich z tej opłaty.

Ustawodawca centralny umożliwił samorządom zwolnienie przedsiębiorców z opłat za sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu zakupu.

Lokalni przedsiębiorcy potrzebują dziś naszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek dotąd mówi radny Patryk Piasecki. – W związku z powyższym zwróciłem się do pana burmistrza z apelem o podjęcie kroków mających na celu zwolnienie przedsiębiorców z ponoszenia tych kosztów.

Radny wystosował interpelację do burmistrza. Poniżej przytaczamy jej treść.

W związku z ograniczeniami wynikającymi ze zwalczania COVID-19, wszelkie lokale gastronomiczne i hotele na terenie Gminy Miejskiej Kościan, nie prowadzą sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu prowadzenia przez nich działalności i co za tym idzie nie uzyskują z tego tytułu przychodów.

Zważywszy na ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 159), umożliwiającej samorządom zwolnienie przedsiębiorców z opłat za sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży, zwracam się do Pana Burmistrza z pytaniami dotyczącymi tej kwestii.

W roku 2020 przedsiębiorcy opłacili całość koncesji, nie mogąc prowadzić działalności. Zwolnienie ich z tych opłat w roku 2021 mogłoby rekompensatą również za rok poprzedni.

W związku z powyższym proszę Pana Burmistrza o informację:
1) W jakiej wysokości miasto otrzymało dochód z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2020?
2) W jakiej wysokości miasto planuje uzyskać dochód z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021?
3) Czy Urząd rozważa udzielenia wsparcia przedsiębiorcą w tym zakresie?

Interpelacja została wystosowana do burmistrza z datą 4 lutego, teraz włodarz ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi.