Apel Jasnogórski w kościele św. Brata Alberta

Pełen kościół wiernych uczestniczył w sobotnim, wieczornym Apelu Jasnogórskim w świątyni na os. Jagiellońskim. Po apelu odbył się koncert parafialnego zespołu Sono.

Przed apelem obecni w kościele mieli okazję wysłuchać historii kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Przed północą odbyło się również czuwanie, któremu towarzyszyły pieśni liturgiczne w wykonaniu przyparafialnej scholi.

Dziś późnym popołudniem obraz Matki Boskiej opuści Kościan i cały dekanat, a powita go dekanat śmigielski.

Plan peregrynacji w dekanacie śmigielskim w artykule:
Ostatnia kościańska parafia powitała obraz Matki Boskiej

Fot. Karol Schmidt