Absolutorium dla burmistrza

Radni miejscy zagłosowali jednomyślnie za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok burmistrzowi Piotrowi Ruszkiewiczowi. Oddzielne podziękowania skierowano do poprzedniego burmistrza Michała Jurgi.

Przystępując do prezentacji budżetu za miniony rok burmistrz Piotr Ruszkiewicz powiedział: – W udziale przypada mi prezentacja z wykonanego budżetu za 2018 rok, którego autorem i wykonawcą był mój zacny poprzednik pan Michał Jurga i jego zastępca, pan Maciej Kasprzak. Ja byłem wykonawcą tego budżetu od 21 listopada, czyli trochę ponad miesiąc. Niemniej jednak ten budżet był mi bardzo bliski, gdyż należałem do grupy radnych, która go uchwalała i popierała.

I tak zrealizowane wydatki wyniosły 107,4 mln zł, z czego wydatki bieżące osiągnęły wysokość 94,8 mln zł, a wydatki majątkowe, czyli przeznaczone na inwestycje to blisko 12,7 mln zł. Dochody miasta wyniosły 103 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 4,4 mln zł.

Budżet otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Po przeprowadzonym głosowaniu i złożeniu podziękowań na ręce obecnego i byłego burmistrza oraz skarbnik Agaty Majorek, głos zabrał Michał Jurga. – Jest to dla mnie bardzo miłe, że w ten sposób oceniliście państwo realizację tego budżetu mówił były burmistrz.Jednocześnie chciałem zauważyć, że przez lata funkcjonowania na tym zacnym stanowisku, nie było łatwych budżetów, szczególnie jeśli chodzi o stronę dochodową. Bo jeśli bierzemy pod uwagę stronę wydatkową, to potrzeb do zrealizowania jest bardzo wiele. A żeby je zrealizować, trzeba mieć coraz większe dochody. Wierzę w to, ze strona dochodowa w tej kadencji będzie zadowalająca i pozwoli na realizację jeszcze większej liczby inwestycji.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2018 r. można pobrać z portalu Rady Miejskiej Kościana.