Absolutorium dla burmistrza

Podczas XV sesji Rady Miejskiej Kościana burmistrz Michał Jurga otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2015 r. Opozycja miała jednak pewne zastrzeżenia do włodarza.

absolutoriumDochody miasta w ubiegłym roku wyniosły 74 mln 669 tys. zł, co stanowi 99,16 proc. planu. Ich wartość zwiększyła się w stosunku do 2014 r. o prawie 1 mln zł. Z kolei wydatki zamknęły się w kwocie prawie 74 mln 849 tys. zł, czyli 95,7 proc. w stosunku do zakładanego planu. Najwięcej wydatków pochłonęły oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna, które łącznie stanowią 60 proc. budżetu. Wartość inwestycji wyniosła około 8 mln zł. – Udało się 2015 rok zakończyć bardzo dobrym wynikiem zważywszy na trudności, które się pojawiały – ocenił burmistrz. – Dziękuję wszystkim radnym za przemyślane decyzje.

W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Ziemia Kościańska oceny z wykonania budżetu dokonał przewodniczący klubu, Teodor Kubacki. – Rzeczowa, staranna, wyważona gospodarka finansowa na przestrzeni całego roku. Najpierw jest uchwalenie budżetu, nakreślenie najistotniejszych zadań, a później następuje praca w atmosferze ciągłego niedoboru, wyrzeczeń, by do budżetu mogły wejść kolejne zadania – podsumował radny.

Nieco inaczej działania burmistrza ocenił przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Teraz Kościan, Bronisław Frąckowiak. Radny wskazał na często podejmowane uchwały wprowadzające zmiany w budżecie i niedoszacowanie wydatków. Ponadto wytknął niewykonanie wielu zaplanowanych inwestycji i przenoszenie ich na kolejny rok budżetowy. Zarzucił też zbyt późne rozpisywanie przetargów co powoduje spiętrzenie inwestycji w drugiej połowie roku.

Ostatecznie przy 16 głosach za i 4 wstrzymujących radni udzielili burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu. Jest to już 10 absolutorium Michala Jurgi.